Menu

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 8ης Οκτωβρίου 2010

12 Οκτωβρίου 2010

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 8 Οκτωβρίου 2010, ο χρυσός και οι απαιτήσεις σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) δεν παρουσίασαν καμία μεταβολή.

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) μειώθηκε κατά 0,2 δισεκ. ευρώ σε 176,5 δισεκ. ευρώ λόγω συναλλαγών πελατών και χαρτοφυλακίου, καθώς και λόγω συναλλαγών παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ (βλ. παρακάτω).

Έκτακτες συναλλαγές
Ημερομηνία αξίας Είδος συναλλαγής Ποσό κατά τη λήξη Νέο ποσό
7 Οκτωβρίου 2010 Αντιστρεπτέα συναλλαγή παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ, διάρκειας 7 ημερών 60 εκατ. δολάρια ΗΠΑ 60 εκατ. δολάρια ΗΠΑ

Οι συναλλαγές για την παροχή ρευστότητας διενεργήθηκαν από το Ευρωσύστημα στο πλαίσιο της προσωρινής συμφωνίας ανταλλαγής νομισμάτων (swap line) που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.

Οι τίτλοι εκτός αυτών που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.2 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, αυξήθηκαν κατά 2 δισεκ. ευρώ σε 309 δισεκ. ευρώ. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 1 δισεκ. ευρώ σε 815,9 δισεκ. ευρώ. Οι  υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 4,9 δισεκ. ευρώ σε 93,2 δισεκ. ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) μειώθηκε κατά 46,9 δισεκ. ευρώ σε 356,2 δισεκ. ευρώ. Την Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2010 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης ύψους 166,4 δισεκ. ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 197 δισεκ. ευρώ. Την ίδια ημέρα έληξε μια πράξη εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας, με σκοπό την παροχή ρευστότητας, ύψους 29,4 δισεκ. ευρώ. Επίσης, την Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2010 έληξαν καταθέσεις καθορισμένης διάρκειας ύψους 61,5 δισεκ. ευρώ και έγιναν αποδεκτές νέες καταθέσεις ύψους 63,5 δισεκ. ευρώ, διάρκειας μίας εβδομάδας.

Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) ήταν 0,4 δισεκ. ευρώ (έναντι 1,6 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα), ενώ η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 94,4 δισεκ. ευρώ (έναντι 49,5 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα).

Οι τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.1 του ενεργητικού) από το Ευρωσύστημα αυξήθηκαν κατά 9 εκατ. ευρώ σε 124,3 δισεκ. ευρώ. Η αύξηση αυτή οφείλεται στο διακανονισμό αγορών στο πλαίσιο του Προγράμματος για τις Αγορές Τίτλων. Έτσι, κατά την εβδομάδα που έληξε στις 8 Οκτωβρίου 2010 η αξία των συνολικών αγορών στο πλαίσιο του Προγράμματος για τις Αγορές Τίτλων και του χαρτοφυλακίου του προγράμματος αγοράς καλυμμένων ομολογιών ήταν 63,3 δισεκ. ευρώ και 61 δισεκ. ευρώ αντίστοιχα. Οι τίτλοι που περιλαμβάνονται και στα δύο χαρτοφυλάκια ταξινομούνται ως διακρατούμενοι μέχρι τη λήξη τους.

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) μειώθηκε κατά 38,6 δισεκ. ευρώ σε 151,7 δισεκ. ευρώ.

Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 334.411 0
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 219.888 257
2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 70.017 −67
2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 149.871 324
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 24.348 −573
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 18.342 693
4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 18.342 693
4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 514.201 84
5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 197.049 30.688
5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 316.744 0
5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 −29.443
5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 391 −1.168
5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 17 7
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 29.081 2.829
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 433.329 2.011
7.1 Τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής 124.317 9
7.2 Λοιποί τίτλοι 309.013 2.002
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 34.975 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 259.378 −3.233
Σύνολο ενεργητικού 1.867.952 2.068
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 815.857 1.013
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 309.685 8.386
2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 151.717 −38.557
2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 94.413 44.943
2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 63.500 2.000
2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 54 1
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 1.195 −151
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 99.154 −5.769
5.1 Γενική κυβέρνηση 93.215 −4.858
5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 5.939 −910
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 42.565 657
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 1.627 561
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 12.396 −669
8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 12.396 −669
8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 53.665 0
10 Λοιπές υποχρεώσεις 156.877 −1.961
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 296.740 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 78.191 0
Σύνολο παθητικού 1.867.952 2.068

Εκπρόσωποι Τύπου