Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2010. október 8.

2010. október 12.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2010. október 8-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásnyújtó műveletek miatt 0,2 milliárd euróval csökkent, 176,5 milliárd euróra (lásd alább).

Rendkívüli ügyletek
Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2010. október 7. 7 napos USA-dollár-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 60 millió USD 60 millió USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Fed) kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte.

Az eurorendszer nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 2 milliárd euróval 309 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1 milliárd euróval nőtt, 815,9 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 4,9 milliárd euróval csökkent, 93,2 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 46,9 milliárd euróval csökkent, 356,2 milliárd euróra. 2010. október 6-án, szerdán lejárt egy 166,4 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 197 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon egy 29,4 milliárd euro értékű likviditásbővítő finomhangoló művelet futamideje is lejárt. Szintén 2010. október 6-án 61,5 milliárd euro értékben betétek jártak le, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor 63,5 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,4 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 1,6 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 94,4 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 49,5 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 9 millió euróval 124,3 milliárd euróra emelkedett. Ennek hátterében az Értékpapír-piaci Program keretében elszámolt értékpapír-vásárlás áll. Ezért a 2010. október 8-ával záruló héten az Értékpapír-piaci Program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 63,3 milliárd eurót, a fedezettkötvény-vásárlási program keretében felhalmozódott vásárlások értéke pedig 61 milliárd eurót tesz ki. Mindkét portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 38,6 milliárd euróval 151,7 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 334 411 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 219 888 257
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 70 017 −67
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 149 871 324
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 24 348 −573
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 18 342 693
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 18 342 693
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 514 201 84
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 197 049 30 688
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 316 744 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 −29 443
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 391 −1 168
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 17 7
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 29 081 2 829
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 433 329 2 011
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 124 317 9
7.2 Egyéb értékpapírok 309 013 2 002
8 Euróban denominált államadósság 34 975 0
9 Egyéb eszközök 259 378 −3 233
Eszközök összesen 1 867 952 2 068
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 815 857 1 013
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 309 685 8 386
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 151 717 −38 557
2.2 Betéti rendelkezésre állás 94 413 44 943
2.3 Lekötött betétek 63 500 2 000
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 54 1
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 1 195 −151
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 99 154 −5 769
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 93 215 −4 858
5.2 Egyéb kötelezettségek 5 939 −910
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 42 565 657
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 627 561
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 12 396 −669
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 12 396 −669
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 53 665 0
10 Egyéb kötelezettségek 156 877 −1 961
11 Átértékelési számlák 296 740 0
12 Saját tőke 78 191 0
Források összesen 1 867 952 2 068

Médiakapcsolatok