Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 8.10.2010

12.10.2010

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 8.10.2010 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) supistui 0,2 miljardilla eurolla 176,5 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. alla) vaikutuksesta.

Poikkeukselliset operaatiot
Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
7.10.2010 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (seitsemän päivää) 60 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria 60 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 2 miljardilla eurolla 309 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 1 miljardilla eurolla 815,9 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 4,9 miljardilla eurolla 93,2 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 46,9 miljardilla eurolla 356,2 miljardiin euroon. Keskiviikkona 6.10.2010 erääntyi 166,4 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 197 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi likviditettiä lisäävä 29,4 miljardin euron hienosäätöoperaatio. Keskiviikkona 6.10.2010 myös erääntyi 61,5 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin 63,5 miljardin euron arvosta uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,4 miljardia euroa (edellisellä viikolla 1,6 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 94,4 miljardia euroa (edellisellä viikolla 49,5 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 9 miljoonalla eurolla 124,3 miljardiin euroon velkapaperiohjelmassa suoritettujen ostojen vuoksi. Perjantaina 8.10.2010 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 63,3 miljardin euron arvosta ja katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 61 miljardin euron arvosta. Molempia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 38,6 miljardilla eurolla 151,7 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 334 411 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 219 888 257
2.1 Saamiset IMF:ltä 70 017 −67
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 149 871 324
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 24 348 −573
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 18 342 693
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 18 342 693
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 514 201 84
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 197 049 30 688
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 316 744 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 −29 443
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 391 −1 168
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 17 7
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 29 081 2 829
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 433 329 2 011
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 124 317 9
7.2 Muut arvopaperit 309 013 2 002
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 34 975 0
9 Muut saamiset 259 378 −3 233
Vastaavaa yhteensä 1 867 952 2 068
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 815 857 1 013
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 309 685 8 386
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 151 717 −38 557
2.2 Talletusmahdollisuus 94 413 44 943
2.3 Määräaikaistalletukset 63 500 2 000
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 54 1
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 195 −151
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 99 154 −5 769
5.1 Julkisyhteisöt 93 215 −4 858
5.2 Muut 5 939 −910
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 42 565 657
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 627 561
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 12 396 −669
8.1 Talletukset ja muut velat 12 396 −669
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 53 665 0
10 Muut velat 156 877 −1 961
11 Arvonmuutostilit 296 740 0
12 Pääoma ja rahastot 78 191 0
Vastattavaa yhteensä 1 867 952 2 068

Yhteyshenkilöt