Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 8 octombrie 2010

12 octombrie 2010

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 8 octombrie 2010, poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) a rămas nemodificată.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o diminuare de 0,2 miliarde EUR, până la 176,5 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în USD (a se vedea mai jos).

Operaţiuni extraordinare
Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
7 octombrie 2010 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în USD, cu scadenţa la 7 zile 60 de milioane USD 60 de milioane USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Deţinerile Eurosistemului de alte titluri decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active) au crescut cu 2 miliarde EUR, până la 309 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au înregistrat o majorare de 1 miliard EUR, până la 815,9 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au micşorat cu 4,9 miliarde EUR, până la 93,2 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a redus cu 46,9 miliarde EUR, până la 356,2 miliarde EUR. Miercuri, 6 octombrie 2010, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 166,4 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 197 de miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, o operaţiune de reglaj fin destinată furnizării de lichiditate în valoare de 29,4 miliarde EUR a ajuns la scadenţă. Tot miercuri, 6 octombrie 2010, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 61,5 miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu scadenţa la o săptămână în valoare de 63,5 miliarde EUR.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,4 miliarde EUR (faţă de 1,6 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 94,4 miliarde EUR (în săptămâna precedentă, nivelul a fost de 49,5 miliarde EUR).

Deţinerile Eurosistemului de titluri deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) s‑au majorat cu 9 milioane EUR, până la 124,3 miliarde EUR, datorită cumpărărilor decontate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 8 octombrie 2010, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a fost de 63,3 miliarde EUR, iar valoarea portofoliului aferent programului de achiziţionare de obligaţiuni garantate s-a ridicat la 61 de miliarde EUR. Ambele portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 38,6 miliarde EUR, până la 151,7 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 334 411 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 219 888 257
2.1 Creanţe asupra FMI 70 017 −67
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 149 871 324
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 24 348 −573
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 18 342 693
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 18 342 693
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 514 201 84
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 197 049 30 688
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 316 744 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 −29 443
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 391 −1 168
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 17 7
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 29 081 2 829
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 433 329 2 011
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 124 317 9
7.2 Alte titluri 309 013 2 002
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 34 975 0
9 Alte active 259 378 −3 233
Total active 1 867 952 2 068
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 815 857 1 013
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 309 685 8 386
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 151 717 −38 557
2.2 Facilitatea de depozit 94 413 44 943
2.3 Depozite pe termen fix 63 500 2 000
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 54 1
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 1 195 −151
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 99 154 −5 769
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 93 215 −4 858
5.2 Alte angajamente 5 939 −910
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 42 565 657
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 627 561
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 12 396 −669
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 12 396 −669
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 53 665 0
10 Alte pasive 156 877 −1 961
11 Conturi de reevaluare 296 740 0
12 Capital şi rezerve 78 191 0
Total pasive 1 867 952 2 068

Contacte media