Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2010 m. spalio 8 d.

2010 m. spalio 12 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2010 m. spalio 8 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 176,5 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo operacijų JAV doleriais (žr. toliau).

Ypatingieji sandoriai
Atsiskaitymo data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2010 m. spalio 7 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 60 mln. JAV dolerių 60 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinių rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), padidėjo 2 mlrd. eurų – iki 309 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 1 mlrd. eurų – iki 815,9 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 4,9 mlrd. eurų – iki 93,2 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 46,9 mlrd. eurų – iki 356,2 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2010 m. spalio 6 d., baigėsi 166,4 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 197 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 29,4 mlrd. eurų vertės likvidumo didinimo koreguojamosios operacijos terminas. Taip pat trečiadienį, 2010 m. spalio 6 d., baigėsi 61,5 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų vienos savaitės trukmės indėlių, kurių vertė sudarė 63,5 mlrd. eurų.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,4 mlrd. eurų (palyginti su 1,6 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 94,4 mlrd. eurų (palyginti su 49,5 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 9 mln. eurų – iki 124,3 mlrd. eurų – dėl įvykdytų pirkimų pagal Vertybinių popierių rinkų programą. Dėl to 2010 m. spalio 8 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų ir padengtų obligacijų pirkimo programos portfelio vertė atitinkamai sudarė 63,3 mlrd. eurų ir 61 mlrd. eurų. Abu portfeliai yra apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 38,6 mlrd. eurų – iki 151,7 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 334 411 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 219 888 257
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 70 017 −67
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 149 871 324
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 24 348 −573
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 18 342 693
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 18 342 693
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 514 201 84
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 197 049 30 688
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 316 744 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 −29 443
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 391 −1 168
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 17 7
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 29 081 2 829
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 433 329 2 011
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 124 317 9
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 309 013 2 002
8 Valdžios skola eurais 34 975 0
9 Kitas turtas 259 378 −3 233
Visas turtas 1 867 952 2 068
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 815 857 1 013
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 309 685 8 386
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 151 717 −38 557
2.2 Indėlių galimybė 94 413 44 943
2.3 Terminuotieji indėliai 63 500 2 000
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 54 1
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 195 −151
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 99 154 −5 769
5.1 Valdžiai 93 215 −4 858
5.2 Kiti įsipareigojimai 5 939 −910
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 42 565 657
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 627 561
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 12 396 −669
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 12 396 −669
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 53 665 0
10 Kiti įsipareigojimai 156 877 −1 961
11 Perkainojimo sąskaitos 296 740 0
12 Kapitalas ir rezervai 78 191 0
Visi įsipareigojimai 1 867 952 2 068

Kontaktai žiniasklaidai