Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 10 septembrie 2010

14 septembrie 2010

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 10 septembrie 2010, poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) a rămas nemodificată.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a rămas practic nemodificată la valoarea de 191,1 miliarde EUR pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în USD (a se vedea mai jos).

Operaţiuni extraordinare
Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
9 septembrie 2010 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în USD, cu scadenţa la 7 zile 60 de milioane USD 60 de milioane USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Deţinerile Eurosistemului de alte titluri decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active) s-au majorat cu 2,2 miliarde EUR, până la 303,9 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au consemnat o diminuare de 0,8 miliarde EUR, până la 816 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au micşorat cu 4,1 miliarde EUR, până la 92,9 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a sporit cu 73,7 miliarde EUR, până la 482,1 miliarde EUR. Miercuri, 8 septembrie 2010, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 153,1 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 153,7 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, o operaţiune de refinanţare pe termen lung în valoare de 39,1 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 37,9 miliarde EUR, cu scadenţa la 35 de zile, a fost decontată. Totodată, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 61 de miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu scadenţa la o săptămână în valoare de 61 de miliarde EUR.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 1 miliard EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost apropiat de zero), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 49,1 miliarde EUR (faţă de 122,4 miliarde EUR în săptămâna anterioară).

Deţinerile Eurosistemului de titluri deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au crescut cu 237 de milioane EUR, până la 122,4 miliarde EUR, datorită cumpărărilor decontate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 10 septembrie 2010, valoarea portofoliului aferent programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a fost de 61,2 miliarde EUR, iar valoarea portofoliului aferent programului de achiziţionare de obligaţiuni garantate s-a ridicat la 61,1 miliarde EUR.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) s-a mărit cu 85,2 miliarde EUR, până la 261,4 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 351 970 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 236 725 −943
2.1 Creanţe asupra FMI 73 471 −250
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 163 254 −693
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 28 160 135
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 17 810 823
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 17 810 823
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 592 199 373
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 153 655 595
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 437 465 −1 245
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 1 025 1 022
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 55 2
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 30 713 −1 617
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 426 296 2 434
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 122 353 237
7.2 Alte titluri 303 943 2 197
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 35 041 0
9 Alte active 254 339 8 826
Total active 1 973 255 10 031
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 815 951 −815
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 371 536 11 784
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 261 403 85 150
2.2 Facilitatea de depozit 49 071 −73 369
2.3 Depozite pe termen fix 61 000 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 62 3
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 1 720 227
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 99 761 −4 039
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 92 926 −4 100
5.2 Alte angajamente 6 835 60
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 39 724 856
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 971 −14
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 16 118 −750
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 16 118 −750
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 56 711 0
10 Alte pasive 163 753 2 782
11 Conturi de reevaluare 328 818 0
12 Capital şi rezerve 78 191 0
Total pasive 1 973 255 10 031