Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 10.9.2010

14.9.2010

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 10.9.2010 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pysyi käytännössä ennallaan 191,1 miljardissa eurossa asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. alla) vaikutuksesta.

Poikkeukselliset operaatiot
Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
9.9.2010 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (seitsemän päivää) 60 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria 60 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 2,2 miljardilla eurolla 303,9 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 0,8 miljardilla eurolla 816 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 4,1 miljardilla eurolla 92,9 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 73,7 miljardilla eurolla 482,1 miljardiin euroon. Keskiviikkona 8.9.2010 erääntyi 153,1 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 153,7 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 39,1 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio ja suoritettiin uusi, 37,9 miljardin euron operaatio, jonka maturiteetti on 35 päivää. Lisäksi erääntyi 61 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin 61 miljardin euron arvosta uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 1 miljardi euroa (edellisellä viikolla käytännöllisesti katsottuna nollassa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 49,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla 122,4 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 237 miljoonalla eurolla 122,4 miljardiin euroon velkapaperiohjelmassa suoritettujen ostojen vuoksi. Perjantaina 10.9.2010 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli 61,2 miljardin euron arvosta ja katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 61,1 miljardin euron arvosta.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 85,2 miljardilla eurolla 261,4 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 351 970 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 236 725 −943
2.1 Saamiset IMF:ltä 73 471 −250
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 163 254 −693
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 28 160 135
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 17 810 823
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 17 810 823
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 592 199 373
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 153 655 595
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 437 465 −1 245
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 1 025 1 022
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 55 2
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 30 713 −1 617
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 426 296 2 434
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 122 353 237
7.2 Muut arvopaperit 303 943 2 197
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 35 041 0
9 Muut saamiset 254 339 8 826
Vastaavaa yhteensä 1 973 255 10 031
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 815 951 −815
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 371 536 11 784
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 261 403 85 150
2.2 Talletusmahdollisuus 49 071 −73 369
2.3 Määräaikaistalletukset 61 000 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 62 3
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 720 227
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 99 761 −4 039
5.1 Julkisyhteisöt 92 926 −4 100
5.2 Muut 6 835 60
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 39 724 856
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 971 −14
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 16 118 −750
8.1 Talletukset ja muut velat 16 118 −750
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 56 711 0
10 Muut velat 163 753 2 782
11 Arvonmuutostilit 328 818 0
12 Pääoma ja rahastot 78 191 0
Vastattavaa yhteensä 1 973 255 10 031