Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2010 m. rugsėjo 10 d.

2010 m. rugsėjo 14 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2010 m. rugsėjo 10 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) beveik nekito ir buvo 191,1 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo sandorių JAV doleriais (žr. žemiau).

Ypatingieji sandoriai
Atsiskaitymo data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2010 m. rugsėjo 9 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 60 mln. JAV dolerių 60 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinių rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), padidėjo 2,2 mlrd. eurų – iki 303,9 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,8 mlrd. eurų – iki 816 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 4,1 mlrd. eurų – iki 92,9 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 73,7 mlrd. eurų – iki 482,1 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2010 m. rugsėjo 8 d., baigėsi 153,1 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 153,7 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 39,1 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 37,9 mlrd. eurų vertės 35 dienų trukmės operacija. Taip pat baigėsi 61 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų vienos savaitės trukmės indėlių, kurių vertė sudarė 61 mlrd. eurų.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 1 mlrd. eurų (palyginti su beveik nuliniu praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 49,1 mlrd. eurų (palyginti su 122,4 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 237 mln. eurų iki 122,4 mlrd. eurų dėl įvykdytų pirkimų pagal Vertybinių popierių rinkų programą. Dėl to 2010 m. rugsėjo 10 d. pasibaigusią savaitę Vertybinių popierių rinkų programos portfelio ir padengtų obligacijų pirkimo programos portfelio vertė atitinkamai sudarė 61,2 mlrd. eurų ir 61,1 mlrd. eurų.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 85,2 mlrd. eurų – iki 261,4 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 351 970 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 236 725 −943
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 73 471 −250
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 163 254 −693
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 28 160 135
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 17 810 823
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 17 810 823
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 592 199 373
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 153 655 595
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 437 465 −1 245
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 1 025 1 022
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 55 2
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 30 713 −1 617
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 426 296 2 434
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 122 353 237
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 303 943 2 197
8 Valdžios skola eurais 35 041 0
9 Kitas turtas 254 339 8 826
Visas turtas 1 973 255 10 031
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 815 951 −815
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 371 536 11 784
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 261 403 85 150
2.2 Indėlių galimybė 49 071 −73 369
2.3 Terminuotieji indėliai 61 000 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 62 3
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 720 227
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 99 761 −4 039
5.1 Valdžiai 92 926 −4 100
5.2 Kiti įsipareigojimai 6 835 60
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 39 724 856
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 971 −14
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 16 118 −750
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 16 118 −750
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 56 711 0
10 Kiti įsipareigojimai 163 753 2 782
11 Perkainojimo sąskaitos 328 818 0
12 Kapitalas ir rezervai 78 191 0
Visi įsipareigojimai 1 973 255 10 031