Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 10. september 2010

14. september 2010

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

10. septembril 2010 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) püsis kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate tehingute (vt allpool) tulemusel praktiliselt muutumatuna 191,1 miljardi euro tasemel.

Erakorralised tehingud
Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
9. september 2010 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 60 miljonit USA dollarit 60 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega ( swap-tehing), mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 2,2 miljardi euro võrra 303,9 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 0,8 miljardi euro võrra 816 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 4,1 miljardi euro võrra 92,9 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 73,7 miljardi euro võrra 482,1 miljardi euroni. Kolmapäeval, 8. septembril 2010 möödus 153,1 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 153,7 miljardit eurot. Samal päeval möödus 39,1 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 37,9 miljardit eurot ja tähtajaga 35 päeva. Lisaks möödus ka 61 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid 61 miljardi euro väärtuses tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 1 miljardi euro ulatuses (eelmisel nädalal praktiliselt ei kasutatud) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 49,1 miljardi euro ulatuses (võrreldes 122,4 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 237 miljoni euro võrra 122,4 miljardi euroni. Selle tingis ostude arveldamine väärtpaberiturgude programmi raames. Selle tulemusel ulatusid 10. septembril 2010 lõppenud nädalal väärtpaberiturgude programmi portfelli ja tagatud võlakirjade ostuprogrammi portfelli väärtused vastavalt 61,2 miljardi ja 61,1 miljardi euroni.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel suurenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 85,2 miljardi euro võrra 261,4 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 351 970 0
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 236 725 −943
2.1 Nõuded RVFle 73 471 −250
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 163 254 −693
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 28 160 135
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 17 810 823
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 17 810 823
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 592 199 373
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 153 655 595
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 437 465 −1 245
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 1 025 1 022
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 55 2
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 30 713 −1 617
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 426 296 2 434
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 122 353 237
7.2 Muud väärtpaberid 303 943 2 197
8 Valitsussektori võlg eurodes 35 041 0
9 Muud varad 254 339 8 826
Varad kokku 1 973 255 10 031
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 815 951 −815
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 371 536 11 784
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 261 403 85 150
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 49 071 −73 369
2.3 Tähtajalised hoiused 61 000 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 62 3
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 720 227
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 99 761 −4 039
5.1 Valitsussektor 92 926 −4 100
5.2 Muud kohustused 6 835 60
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 39 724 856
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 971 −14
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 16 118 −750
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 16 118 −750
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 56 711 0
10 Muud kohustused 163 753 2 782
11 Ümberhindluskontod 328 818 0
12 Kapital ja reservid 78 191 0
Kohustused kokku 1 973 255 10 031
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid