Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2010. szeptember 10.

2010. szeptember 14.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2010. szeptember 10-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint likviditásbővítő USA-dollár ügyletek következtében 191,1 milliárd euro volt, tehát gyakorlatilag nem változott (lásd alább).

Rendkívüli ügyletek
Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2010. szeptember 10. 7 napos USA-dollár-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 60 millió USD 60 millió USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Fed) kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte.

Az eurorendszer nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 2,2 milliárd euróval 303,9 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,8 milliárd euróval 816 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 4,1 milliárd euróval csökkent, 92,9 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 73,7 milliárd euróval 482,1 milliárd euróra emelkedett. 2010. szeptember 8-án, szerdán lejárt egy 153,1 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 153,7 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon lejárt egy 39,1 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 37,9 milliárd euro értékben, 35 napos lejárattal. Emellett 61 milliárd euro értékben lekötött betétek jártak le, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor 61 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 1 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti gyakorlatilag nulla értékkel), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 49,1 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 122,4 milliárd eurós felhasználással).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 237 millió euróval 122,4 milliárd euróra emelkedett az Értékpapír-piaci Program keretében elszámolt értékpapír-vásárlás miatt. Ezért a 2010. szeptember 10-ével záruló héten az Értékpapír-piaci Program és a kötvényvásárlási program portfólióinak értéke 61,2 milliárd eurót, illetve 61,1 milliárd eurót tesz ki.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 85,2 milliárd euróval 261,4 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 351 970 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 236 725 −943
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 73 471 −250
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 163 254 −693
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 28 160 135
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 17 810 823
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 17 810 823
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 592 199 373
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 153 655 595
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 437 465 −1 245
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 1 025 1 022
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 55 2
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 30 713 −1 617
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 426 296 2 434
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 122 353 237
7.2 Egyéb értékpapírok 303 943 2 197
8 Euróban denominált államadósság 35 041 0
9 Egyéb eszközök 254 339 8 826
Eszközök összesen 1 973 255 10 031
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 815 951 −815
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 371 536 11 784
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 261 403 85 150
2.2 Betéti rendelkezésre állás 49 071 −73 369
2.3 Lekötött betétek 61 000 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 62 3
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 1 720 227
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 99 761 −4 039
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 92 926 −4 100
5.2 Egyéb kötelezettségek 6 835 60
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 39 724 856
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 971 −14
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 16 118 −750
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 16 118 −750
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 56 711 0
10 Egyéb kötelezettségek 163 753 2 782
11 Átértékelési számlák 328 818 0
12 Saját tőke 78 191 0
Források összesen 1 973 255 10 031