Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 10. září 2010

14. září 2010

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 10. září 2010 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) zůstal v důsledku klientských a portfoliových transakcí a transakcí na poskytnutí likvidity v amerických dolarech prakticky beze změny na úrovni 191,1 mld. EUR (viz níže).

Mimořádné transakce
Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
9. září 2010 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 60 mil. USD 60 mil. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou), kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 2,2 mld. EUR na 303,9 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka I na straně pasiv) klesla o 0,8 mld. EUR na 816 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 4,1 mld. EUR na 92,9 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostl o 73,7 mld. EUR na 482,1 mld. EUR. Ve středu 8. září 2010 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 153,1 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 153,7 mld. EUR. V tentýž den byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 39,1 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 37,9 mld. EUR se splatností 35 dnů. Dále byly splatné termínované vklady o objemu 61 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve výši 61 mld. EUR se splatností jeden týden.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) byla poskytnuta 1 mld. EUR (zatímco během předchozího týdne zůstala tato facilita prakticky nevyužita), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 49,1 mld. EUR (ve srovnání se 122,4 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 237 mil. EUR na 122,4 mld. EUR, a to v důsledku vypořádaných nákupů v rámci programu pro trhy cenných papírů. V týdnu končícím 10. září 2010 tedy činila hodnota portfolia programu pro trhy cenných papírů 61,2 mld. EUR a hodnota portfolia programu nákupu krytých dluhopisů 61,1 mld. EUR.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 85,2 mld. EUR na 261,4 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 351 970 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 236 725 −943
2.1 Pohledávky za MMF 73 471 −250
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 163 254 −693
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 28 160 135
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 17 810 823
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 17 810 823
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 592 199 373
5.1 Hlavní refinanční operace 153 655 595
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 437 465 −1 245
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 1 025 1 022
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 55 2
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 30 713 −1 617
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 426 296 2 434
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 122 353 237
7.2 Ostatní cenné papíry 303 943 2 197
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 35 041 0
9 Ostatní aktiva 254 339 8 826
Aktiva celkem 1 973 255 10 031
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 815 951 −815
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 371 536 11 784
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 261 403 85 150
2.2 Vkladová facilita 49 071 −73 369
2.3 Termínované vklady 61 000 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 62 3
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 1 720 227
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 99 761 −4 039
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 92 926 −4 100
5.2 Ostatní závazky 6 835 60
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 39 724 856
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 971 −14
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 16 118 −750
8.1 Vklady a ostatní závazky 16 118 −750
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 56 711 0
10 Ostatní pasiva 163 753 2 782
11 Účty přecenění 328 818 0
12 Kapitál a rezervní fondy 78 191 0
Pasiva celkem 1 973 255 10 031
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média