Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 13 august 2010

17 august 2010

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 13 august 2010, scăderea de 1 milion EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat tranzacţiilor cu monede de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o diminuare de 0,4 miliarde EUR, până la 191,3 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în USD.

Operaţiuni extraordinare
Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
12 august 2010 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în USD, cu scadenţa la 7 zile - 0,4 miliarde USD
12 august 2010 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în USD, cu scadenţa la 84 de zile 1,0 miliarde USD -

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Deţinerile Eurosistemului de alte titluri decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active) s-au majorat cu 1 miliard EUR, până la 298,3 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au înregistrat o scădere de 2,7 miliarde EUR, până la 819,9 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au micşorat cu 2,8 miliarde EUR, până la 73,1 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a sporit cu 94,5 miliarde EUR, până la 469,7 miliarde EUR. Miercuri, 11 august 2010, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 154,9 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 153,7 miliarde EUR a fost decontată. Tot miercuri, 11 august 2010, o operaţiune de refinanţare pe termen lung în valoare de 49,4 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 39,1 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 60,5 miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu scadenţa la o săptămână în valoare de 60,5 miliarde EUR.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,3 miliarde EUR (faţă de 0,1 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 55,6 miliarde EUR (în săptămâna precedentă, nivelul a fost de 161,3 miliarde EUR).

Deţinerile Eurosistemului de titluri deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au crescut cu 10 milioane EUR datorită cumpărărilor decontate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) s-a mărit cu 101,3 miliarde EUR, până la 255,5 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 351 970 −1
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 234 449 −1 631
2.1 Creanţe asupra FMI 74 048 −4
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 160 401 −1 627
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 30 472 81
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 16 962 −604
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 16 962 −604
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 585 841 −11 219
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 153 747 −1 098
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 431 791 −10 251
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 253 168
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 51 −38
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 39 529 −1 686
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 419 749 1 025
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 121 473 10
7.2 Alte titluri 298 276 1 015
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 35 041 0
9 Alte active 239 071 2 213
Total active 1 953 086 −11 821
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 819 892 −2 668
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 371 661 −4 414
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 255 513 101 331
2.2 Facilitatea de depozit 55 585 −105 744
2.3 Depozite pe termen fix 60 500 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 63 −1
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 1 164 318
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 80 107 −2 944
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 73 139 −2 818
5.2 Alte angajamente 6 968 −126
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 40 596 −766
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 016 1
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 15 919 −1 124
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 15 919 −1 124
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 56 711 0
10 Alte pasive 159 011 −224
11 Conturi de reevaluare 328 818 0
12 Capital şi rezerve 78 191 0
Total pasive 1 953 086 −11 821

Contacte media