Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 13.8.2010

17.8.2010

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 13.8.2010 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 1 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin käytyä kauppaa kultakolikoilla.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) supistui 0,4 miljardilla eurolla 191,3 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden vaikutuksesta.

Poikkeukselliset operaatiot
Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
12.8.2010 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (seitsemän päivää) - 0,4 miljardia Yhdysvaltain dollaria
12.8.2010 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (84 päivää) 1,0 miljardia Yhdysvaltain dollaria -

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 1 miljardilla eurolla 298,3 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 2,7 miljardilla eurolla 819,9 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 2,8 miljardilla eurolla 73,1 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 94,5 miljardilla eurolla 469,7 miljardiin euroon. Keskiviikkona 11.8.2010 erääntyi 154,9 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 153,7 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Keskiviikkona 11.8.2010 erääntyi 49,4 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio ja suoritettiin uuden, 39,1 miljardin euron operaation maksut. Samana päivänä erääntyi 60,5 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin 60,5 miljardin euron arvosta uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,3 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,1 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 55,6 miljardia euroa (edellisellä viikolla 161,3 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 10 miljoonalla eurolla velkapaperiohjelmassa suoritettujen ostojen vuoksi.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 101,3 miljardilla eurolla 255,5 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 351 970 −1
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 234 449 −1 631
2.1 Saamiset IMF:ltä 74 048 −4
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 160 401 −1 627
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 30 472 81
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 16 962 −604
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 16 962 −604
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 585 841 −11 219
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 153 747 −1 098
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 431 791 −10 251
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 253 168
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 51 −38
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 39 529 −1 686
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 419 749 1 025
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 121 473 10
7.2 Muut arvopaperit 298 276 1 015
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 35 041 0
9 Muut saamiset 239 071 2 213
Vastaavaa yhteensä 1 953 086 −11 821
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 819 892 −2 668
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 371 661 −4 414
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 255 513 101 331
2.2 Talletusmahdollisuus 55 585 −105 744
2.3 Määräaikaistalletukset 60 500 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 63 −1
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 164 318
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 80 107 −2 944
5.1 Julkisyhteisöt 73 139 −2 818
5.2 Muut 6 968 −126
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 40 596 −766
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 016 1
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 15 919 −1 124
8.1 Talletukset ja muut velat 15 919 −1 124
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 56 711 0
10 Muut velat 159 011 −224
11 Arvonmuutostilit 328 818 0
12 Pääoma ja rahastot 78 191 0
Vastattavaa yhteensä 1 953 086 −11 821

Yhteyshenkilöt