Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 13. august 2010

17. august 2010

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

13. augustil 2010 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 1 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kuldmüntide müük.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide tulemusel 0,4 miljardi euro võrra 191,3 miljardi euroni.

Erakorralised tehingud
Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
12. august 2010 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva - 0,4 miljardit USA dollarit
12. august 2010 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 84 päeva 1,0 miljardit USA dollarit -

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega ( swap-tehing), mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 1 miljardi euro võrra 298,3 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 2,7 miljardi euro võrra 819,9 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 2,8 miljardi euro võrra 73,1 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 94,5 miljardi euro võrra 469,7 miljardi euroni. Kolmapäeval, 11. augustil 2010 möödus 154,9 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 153,7 miljardit eurot. Samal kuupäeval möödus ka 49,4 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 39,1 miljardit eurot. Samuti möödus samal kuupäeval 60,5 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid 60,5 miljardi euro väärtuses tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,3 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,1 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 55,6 miljardi euro ulatuses (võrreldes 161,3 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 10 miljoni euro võrra. Selle tingis ostude arveldamine väärtpaberiturgude programmi raames.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel suurenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 101,3 miljardi euro võrra 255,5 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 351 970 −1
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 234 449 −1 631
2.1 Nõuded RVFle 74 048 −4
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 160 401 −1 627
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 30 472 81
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 16 962 −604
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 16 962 −604
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 585 841 −11 219
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 153 747 −1 098
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 431 791 −10 251
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 253 168
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 51 −38
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 39 529 −1 686
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 419 749 1 025
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 121 473 10
7.2 Muud väärtpaberid 298 276 1 015
8 Valitsussektori võlg eurodes 35 041 0
9 Muud varad 239 071 2 213
Varad kokku 1 953 086 −11 821
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 819 892 −2 668
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 371 661 −4 414
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 255 513 101 331
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 55 585 −105 744
2.3 Tähtajalised hoiused 60 500 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 63 −1
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 164 318
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 80 107 −2 944
5.1 Valitsussektor 73 139 −2 818
5.2 Muud kohustused 6 968 −126
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 40 596 −766
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 016 1
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 15 919 −1 124
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 15 919 −1 124
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 56 711 0
10 Muud kohustused 159 011 −224
11 Ümberhindluskontod 328 818 0
12 Kapital ja reservid 78 191 0
Kohustused kokku 1 953 086 −11 821

Kontaktandmed