Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2010 m. rugpjūčio 13 d.

2010 m. rugpjūčio 17 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2010 m. rugpjūčio 13 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 1 mln. eurų, vienam iš Eurosistemos nacionalinių centrinių bankų prekiavus aukso monetomis.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,4 mlrd. eurų – iki 191,3 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo sandorių JAV doleriais.

Ypatingieji sandoriai
Atsiskaitymo data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2010 m. rugpjūčio 12 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 0,4 mlrd. JAV dolerių
2010 m. rugpjūčio 12 d. 84 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 1,0 mlrd. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinių rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), padidėjo 1 mlrd. eurų – iki 298,3 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 2,7 mlrd. eurų – iki 819,9 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 2,8 mlrd. eurų – iki 73,1 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 94,5 mlrd. eurų – iki 469,7 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2010 m. rugpjūčio 11 d., baigėsi 154,9 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 153,7 mlrd. eurų vertės operacija. Taip pat trečiadienį, 2010 m. rugpjūčio 11 d., baigėsi 49,4 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 39,1 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 60,5 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų vienos savaitės trukmės indėlių, kurių vertė sudarė 60,5 mlrd. eurų.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,3 mlrd. eurų (palyginti su 0,1 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 55,6 mlrd. eurų (palyginti su 161,3 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 10 mln. eurų dėl pirkimų įvykdytų pagal Vertybinių popierių rinkų programą.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 101,3 mlrd. eurų – iki 255,5 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 351 970 −1
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 234 449 −1 631
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 74 048 −4
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 160 401 −1 627
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 30 472 81
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 16 962 −604
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 16 962 −604
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 585 841 −11 219
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 153 747 −1 098
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 431 791 −10 251
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 253 168
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 51 −38
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 39 529 −1 686
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 419 749 1 025
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 121 473 10
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 298 276 1 015
8 Valdžios skola eurais 35 041 0
9 Kitas turtas 239 071 2 213
Visas turtas 1 953 086 −11 821
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 819 892 −2 668
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 371 661 −4 414
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 255 513 101 331
2.2 Indėlių galimybė 55 585 −105 744
2.3 Terminuotieji indėliai 60 500 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 63 −1
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 164 318
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 80 107 −2 944
5.1 Valdžiai 73 139 −2 818
5.2 Kiti įsipareigojimai 6 968 −126
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 40 596 −766
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 016 1
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 15 919 −1 124
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 15 919 −1 124
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 56 711 0
10 Kiti įsipareigojimai 159 011 −224
11 Perkainojimo sąskaitos 328 818 0
12 Kapitalas ir rezervai 78 191 0
Visi įsipareigojimai 1 953 086 −11 821

Kontaktai žiniasklaidai