Menu

Az eurorendszer összevont, heti pénzügyi kimutatása, 2010. augusztus 13.

2010. augusztus 17.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2010. augusztus 13-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 1 millió eurós csökkenése mögött az eurorendszer egyik központi bankja által végrehajtott aranyérmeügylet állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásbővítő ügyletek következtében 0,4 milliárd euróval csökkent, 191,3 milliárd euróra.

Rendkívüli ügyletek
Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2010. augusztus 12. 7 napos USA-dollár-alapú likviditásbővítő penziós ügylet - 0,4 milliárd USD
2010. augusztus 12. 84 napos USA-dollár-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 1,0 milliárd USD -

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Fed) kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte.

Az eurorendszer nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 1 milliárd euróval 298,3 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 2,7 milliárd euróval 819,9 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 2,8 milliárd euróval csökkent, 73,1 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 94,5 milliárd euróval 469,7 milliárd euróra emelkedett. 2010. augusztus 11-én, szerdán lejárt egy 154,9 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 153,7 milliárd euro értékben. 2010. augusztus 11-én, szerdán emellett lejárt egy 49,4 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 39,1 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 60,5 milliárd euro értékben lekötött betétek jártak le, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor 60,5 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,3 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 0,1 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 55,6 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 161,3 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 10 millió euróval emelkedett az Értékpapír-piaci Program keretében elszámolt értékpapír-vásárlás miatt.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 101,3 milliárd euróval 255,5 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 351 970 −1
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 234 449 −1 631
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 74 048 −4
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 160 401 −1 627
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 30 472 81
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 16 962 −604
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 16 962 −604
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 585 841 −11 219
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 153 747 −1 098
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 431 791 −10 251
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 253 168
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 51 −38
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 39 529 −1 686
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 419 749 1 025
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 121 473 10
7.2 Egyéb értékpapírok 298 276 1 015
8 Euróban denominált államadósság 35 041 0
9 Egyéb eszközök 239 071 2 213
Eszközök összesen 1 953 086 −11 821
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 819 892 −2 668
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 371 661 −4 414
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 255 513 101 331
2.2 Betéti rendelkezésre állás 55 585 −105 744
2.3 Lekötött betétek 60 500 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 63 −1
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 1 164 318
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 80 107 −2 944
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 73 139 −2 818
5.2 Egyéb kötelezettségek 6 968 −126
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 40 596 −766
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 016 1
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 15 919 −1 124
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 15 919 −1 124
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 56 711 0
10 Egyéb kötelezettségek 159 011 −224
11 Átértékelési számlák 328 818 0
12 Saját tőke 78 191 0
Források összesen 1 953 086 −11 821

Médiakapcsolatok