Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 6 august 2010

10 august 2010

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 6 august 2010, creşterea de 1 milion EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat cumpărării nete de monede de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a rămas practic nemodificată la valoarea de 191,7 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu.

Deţinerile Eurosistemului de alte titluri decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active) s-au mărit cu 0,9 miliarde EUR, până la 297,3 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au înregistrat o majorare de 2 miliarde EUR, până la 822,6 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au diminuat cu 34,8 miliarde EUR, până la 76 de miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a micşorat cu 75,9 miliarde EUR, până la 375,2 miliarde EUR. Miercuri, 4 august 2010, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 190 de miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 154,8 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 60,5 miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu scadenţa la o săptămână în valoare de 60,5 miliarde EUR.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,1 miliarde EUR (faţă de 0,4 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 161,3 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost de 120,9 miliarde EUR).

Deţinerile Eurosistemului de titluri deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au crescut cu 9 milioane EUR datorită cumpărărilor decontate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 41,6 miliarde EUR, până la 154,2 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 351 971 1
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 236 080 −268
2.1 Creanţe asupra FMI 74 051 −51
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 162 028 −216
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 30 391 919
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 17 566 −379
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 17 566 −379
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 597 060 −35 439
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 154 844 −35 142
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 442 042 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 85 −280
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 88 −16
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 41 215 −1 719
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 418 724 955
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 121 463 9
7.2 Alte titluri 297 261 946
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 35 041 0
9 Alte active 236 858 −825
Total active 1 964 906 −36 754
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 822 560 1 977
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 376 075 −1 183
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 154 182 −41 616
2.2 Facilitatea de depozit 161 330 40 436
2.3 Depozite pe termen fix 60 500 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 64 −2
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 846 −938
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 83 051 −35 074
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 75 958 −34 842
5.2 Alte angajamente 7 093 −232
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 41 362 −869
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 015 −328
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 17 043 947
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 17 043 947
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 56 711 0
10 Alte pasive 159 234 −1 286
11 Conturi de reevaluare 328 818 0
12 Capital şi rezerve 78 191 0
Total pasive 1 964 906 −36 754

Contacte media