Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2010. augusztus 6.

2010. augusztus 10.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2010. augusztus 6-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 1 millió eurós növekedése elsősorban az eurorendszer egyik nemzeti központi bankja által végrehajtott nettó aranyérme-vásárlást tükrözte.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 191,7 milliárd eurós értékkel gyakorlatilag nem változott.

Az eurorendszer nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,9 milliárd euróval 297,3 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 2 milliárd euróval nőtt, 822,6 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 34,8 milliárd euróval csökkent, 76 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 75,9 milliárd euróval csökkent, 375,2 milliárd euróra. 2010. augusztus 4-én, szerdán lejárt egy 190 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 154,8 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 60,5 milliárd euro értékben lekötött betétek jártak le, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor 60,5 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,1 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 0,4 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 161,3 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 120,9 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 9 millió euróval emelkedett az Értékpapír-piaci Program keretében elszámolt értékpapír-vásárlás miatt.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 41,6 milliárd euróval 154,2 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 351 971 1
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 236 080 −268
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 74 051 −51
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 162 028 −216
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 30 391 919
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 17 566 −379
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 17 566 −379
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 597 060 −35 439
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 154 844 −35 142
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 442 042 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 85 −280
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 88 −16
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 41 215 −1 719
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 418 724 955
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 121 463 9
7.2 Egyéb értékpapírok 297 261 946
8 Euróban denominált államadósság 35 041 0
9 Egyéb eszközök 236 858 −825
Eszközök összesen 1 964 906 −36 754
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 822 560 1 977
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 376 075 −1 183
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 154 182 −41 616
2.2 Betéti rendelkezésre állás 161 330 40 436
2.3 Lekötött betétek 60 500 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 64 −2
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 846 −938
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 83 051 −35 074
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 75 958 −34 842
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 093 −232
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 41 362 −869
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 015 −328
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 17 043 947
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 17 043 947
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 56 711 0
10 Egyéb kötelezettségek 159 234 −1 286
11 Átértékelési számlák 328 818 0
12 Saját tőke 78 191 0
Források összesen 1 964 906 −36 754