Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2010 m. rugpjūčio 6 d.

2010 m. rugpjūčio 10 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2010 m. rugpjūčio 6 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 1 mln. eurų dėl vieno iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso monetų pirkimo.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) beveik nekito ir buvo 191,7 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), padidėjo 0,9 mlrd. eurų – iki 297,3 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 2 mlrd. eurų – iki 822,6 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 34,8 mlrd. eurų – iki 76 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 75,9 mlrd. eurų – iki 375,2 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2010 m. rugpjūčio 4 d., baigėsi 190 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 154,8 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 60,5 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų vienos savaitės trukmės indėlių, kurių vertė sudarė 60,5 mlrd. eurų.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (palyginti su 0,4 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 161,3 mlrd. eurų (palyginti su 120,9 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 9 mln. eurų dėl pirkimų įvykdytų pagal Vertybinių popierių rinkų programą.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 41,6 mlrd. eurų – iki 154,2 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 351 971 1
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 236 080 −268
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 74 051 −51
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 162 028 −216
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 30 391 919
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 17 566 −379
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 17 566 −379
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 597 060 −35 439
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 154 844 −35 142
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 442 042 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 85 −280
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 88 −16
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 41 215 −1 719
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 418 724 955
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 121 463 9
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 297 261 946
8 Valdžios skola eurais 35 041 0
9 Kitas turtas 236 858 −825
Visas turtas 1 964 906 −36 754
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 822 560 1 977
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 376 075 −1 183
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 154 182 −41 616
2.2 Indėlių galimybė 161 330 40 436
2.3 Terminuotieji indėliai 60 500 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 64 −2
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 846 −938
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 83 051 −35 074
5.1 Valdžiai 75 958 −34 842
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 093 −232
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 41 362 −869
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 015 −328
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 17 043 947
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 17 043 947
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 56 711 0
10 Kiti įsipareigojimai 159 234 −1 286
11 Perkainojimo sąskaitos 328 818 0
12 Kapitalas ir rezervai 78 191 0
Visi įsipareigojimai 1 964 906 −36 754

Kontaktai žiniasklaidai