Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 6. august 2010

10. august 2010

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

6. augustil 2010 lõppenud nädalal kasvas kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 1 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kuldmüntide ost.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) püsis kliendi- ja portfellitehingute tulemusel praktiliselt muutumatuna 191,7 miljardi euro tasemel.

Eurosüsteemi muude väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 0,9 miljardi euro võrra 297,3 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 2 miljardi euro võrra 822,6 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 34,8 miljardi euro võrra 76 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 75,9 miljardi euro võrra 375,2 miljardi euroni. Kolmapäeval, 4. augustil 2010 möödus 190 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 154,8 miljardit eurot. Samal kuupäeval möödus 60,5 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid 60,5 miljardi euro väärtuses tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,4 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 161,3 miljardi euro ulatuses (võrreldes 120,9 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 9 miljardi euro võrra. Selle tingis ostude arveldamine väärtpaberiturgude programmi raames.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 41,6 miljardi euro võrra 154,2 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 351 971 1
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 236 080 −268
2.1 Nõuded RVFle 74 051 −51
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 162 028 −216
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 30 391 919
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 17 566 −379
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 17 566 −379
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 597 060 −35 439
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 154 844 −35 142
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 442 042 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 85 −280
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 88 −16
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 41 215 −1 719
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 418 724 955
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 121 463 9
7.2 Muud väärtpaberid 297 261 946
8 Valitsussektori võlg eurodes 35 041 0
9 Muud varad 236 858 −825
Varad kokku 1 964 906 −36 754
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 822 560 1 977
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 376 075 −1 183
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 154 182 −41 616
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 161 330 40 436
2.3 Tähtajalised hoiused 60 500 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 64 −2
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 846 −938
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 83 051 −35 074
5.1 Valitsussektor 75 958 −34 842
5.2 Muud kohustused 7 093 −232
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 41 362 −869
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 015 −328
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 17 043 947
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 17 043 947
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 56 711 0
10 Muud kohustused 159 234 −1 286
11 Ümberhindluskontod 328 818 0
12 Kapital ja reservid 78 191 0
Kohustused kokku 1 964 906 −36 754