Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 6.8.2010

10.8.2010

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 6.8.2010 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä kasvoi 1 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin ostettua kultakolikoita.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pysyi käytännössä ennallaan 191,7 miljardissa eurossa asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 0,9 miljardilla eurolla 297,3 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 2 miljardilla eurolla 822,6 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 34,8 miljardilla eurolla 76 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 75,9 miljardilla eurolla 375,2 miljardiin euroon. Keskiviikkona 4.8.2010 erääntyi 190 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 154,8 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 60,5 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin 60,5 miljardin euron arvosta uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,4 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 161,3 miljardia euroa (edellisellä viikolla 120,9 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 9 miljoonalla eurolla velkapaperiohjelmassa suoritettujen ostojen vuoksi.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 41,6 miljardilla eurolla 154,2 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 351 971 1
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 236 080 −268
2.1 Saamiset IMF:ltä 74 051 −51
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 162 028 −216
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 30 391 919
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 17 566 −379
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 17 566 −379
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 597 060 −35 439
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 154 844 −35 142
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 442 042 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 85 −280
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 88 −16
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 41 215 −1 719
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 418 724 955
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 121 463 9
7.2 Muut arvopaperit 297 261 946
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 35 041 0
9 Muut saamiset 236 858 −825
Vastaavaa yhteensä 1 964 906 −36 754
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 822 560 1 977
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 376 075 −1 183
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 154 182 −41 616
2.2 Talletusmahdollisuus 161 330 40 436
2.3 Määräaikaistalletukset 60 500 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 64 −2
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 846 −938
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 83 051 −35 074
5.1 Julkisyhteisöt 75 958 −34 842
5.2 Muut 7 093 −232
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 41 362 −869
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 015 −328
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 17 043 947
8.1 Talletukset ja muut velat 17 043 947
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 56 711 0
10 Muut velat 159 234 −1 286
11 Arvonmuutostilit 328 818 0
12 Pääoma ja rahastot 78 191 0
Vastattavaa yhteensä 1 964 906 −36 754