Menu

situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 2 IULIE 2010

7 iulie 2010

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 2 iulie 2010, creşterea de 65,4 miliarde EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat în principal ajustărilor din reevaluările trimestriale.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a sporit cu 18,2 miliarde EUR, până la 190,9 miliarde EUR. În mare parte, variaţiile au intervenit ca urmare a reevaluărilor trimestriale ale activelor şi pasivelor, operaţiunile cu clientela şi cele de portofoliu efectuate de unele bănci centrale din Eurosistem în perioada analizată ducând la o majorare de 0,2 miliarde EUR.

Deţinerile Eurosistemului de alte titluri decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active) s-au redus cu 2,7 miliarde EUR, până la 296,7 miliarde EUR, în principal pe seama reevaluărilor. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au înregistrat o creştere de 6,7 miliarde EUR, până la 816,5 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au diminuat cu 39,7 miliarde EUR, până la 115,7 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Miercuri, 30 iunie 2010, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 151,5 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 162,9 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 51 de miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu scadenţa la o săptămână în valoare de 31,9 miliarde EUR. Joi, 1 iulie 2010, o operaţiune de refinanţare pe termen lung cu scadenţa la trei luni, în valoare de 2 miliarde EUR, a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 131,9 miliarde EUR, precum şi o operaţiune de reglaj fin destinată furnizării de lichiditate în valoare de 111,2 miliarde EUR, cu scadenţa la şase zile, au fost decontate. La aceeaşi dată, o operaţiune de refinanţare pe termen lung cu scadenţa la un an, în valoare de 442,2 miliarde EUR, a ajuns la scadenţă.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,5 miliarde EUR (faţă de 0,6 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 231,7 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost de 284,4 miliarde EUR).

Deţinerile Eurosistemului de titluri deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) s‑au majorat cu 5 miliarde EUR, până la 120,1 miliarde EUR, în principal datorită decontării cumpărărilor de 3,7 miliarde EUR în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare şi de 1,3 miliarde EUR în cadrul programului de cumpărare de obligaţiuni garantate în euro.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a consemnat o scădere de 84,7 miliarde EUR, până la 160,4 miliarde EUR.

Reevaluarea activelor şi pasivelor Eurosistemului la sfârşit de trimestru

În conformitate cu normele contabile armonizate la nivelul Eurosistemului, aurul, valuta, deţinerile de titluri şi instrumentele financiare ale Eurosistemului sunt reevaluate la cursurile şi preţurile pieţei înregistrate la sfârşitul fiecărui trimestru. Impactul net al reevaluărilor asupra fiecărei poziţii bilanţiere la data de 2 iulie 2010 este prezentat în coloana suplimentară intitulată „ Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate reevaluărilor de la sfârşitul trimestrului”. Preţul aurului şi principalele cursuri de schimb utilizate pentru reevaluarea soldurilor au fost următoarele:

Aur: 1010,920 EUR/uncia de aur fin

USD: 1,2271/EUR

JPY: 108,79/EUR

Drepturi speciale de tragere: 1,2046 EUR/DST

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate
i)tranzacţiilor
ii)reevaluărilor de la sfârşitul trimestrului
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
i) ii)
1 Aur şi creanţe în aur 352 092 0 65 402
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 232 639 −330 19 978
2.1 Creanţe asupra FMI 74 078 17 4 719
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 158 561 −347 15 259
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 31 344 −49 3 106
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 16 883 630 −23
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 16 883 630 −23
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 680 576 −189 778 0
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 162 912 11 400 0
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 405 927 −312 309 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 111 237 111 237 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 484 −81 0
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 16 −26 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 43 771 1 539 0
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 416 735 3 995 −1 708
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 120 062 4 988 −23
7.2 Alte titluri 296 674 −993 −1 685
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 35 085 −470 −21
9 Alte active 240 685 −9 174 2 468
Total active 2 049 811 −193 637 89 202
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate
i)tranzacţiilor
ii)reevaluărilor de la sfârşitul trimestrului
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
i) ii)
1 Bancnote în circulaţie 816 470 6 720 0
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 424 032 −156 527 0
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 160 380 −84 683 0
2.2 Facilitatea de depozit 231 717 −52 640 0
2.3 Depozite pe termen fix 31 866 −19 134 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 68 −70 0
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 818 −220 0
4 Certificate de debit emise 0 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 123 841 −39 701 −2
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 115 700 −39 722 −2
5.2 Alte angajamente 8 140 22 0
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 41 882 408 46
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 926 −204 173
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 15 481 −393 1 226
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 15 481 −393 1 226
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 56 711 0 3 678
10 Alte pasive 162 640 −3 988 4 468
11 Conturi de reevaluare 328 818 0 79 613
12 Capital şi rezerve 78 191 268 0
Total pasive 2 049 811 −193 637 89 202

Contacte media