Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2010. július 2.

2010. július 7.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2010. július 2-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal 1. tétel) 65,4 milliárd eurós növekedésének hátterében negyedéves átértékelési kiigazítások álltak.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 18,2 milliárd euróval, 190,9 milliárd euróra emelkedett, A növekedés főként az eszközök és források negyedéves átértékeléséből eredő hatásoknak tudható be, míg az eurorendszer központi bankjainak a vizsgált időszakban végzett ügyfél- és portfólióügyletei 0,2 milliárd euróval emelték a pozíciót.

Az eurorendszer nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) elsősorban átértékelések miatt 2,7 milliárd euróval 296,7 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 6,7 milliárd euróval nőtt, 816,5 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 39,7 milliárd euróval csökkent, 115,7 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 117,9 milliárd euróval csökkent, 416,9 milliárd euróra. 2010. június 30-án, szerdán lejárt egy 151,5 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 162,9 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 51 milliárd euro értékű lekötött betét járt le, és egyhetes lejárattal újabb betétgyűjtésre került sor 31,9 milliárd euro értékben. 2010. július 1-jén, csütörtökön lejárt egy 2 milliárd eurós, három havi lejáratú hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és 131,9 milliárd euro értékben újabb műveletet számoltak el egy hatnapi lejáratú, 111,2 milliárd eurós, likviditásbővítő finomhangoló művelet mellett. Ugyanezen a napon még egy 442,2 milliárd euro értékű hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet is lejárt, amelynek lejárata egy év volt.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,5 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 0,6 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 231,7 milliárd euro értékben használták fel (szemben az előző heti 284,4 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 5 milliárd euróval 120,1 milliárd euróra emelkedett, aminek hátterében elsősorban az értékpapír-piaci program keretében elszámolt 3,7 milliárd eurós vétel, valamint az euróban denominált fedezettkötvény-vásárlási program keretében végrehajtott 1,3 milliárd eurós kötvényvásárlás áll.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 84,7 milliárd euróval 160,4 milliárd euróra csökkent.

Az eurorendszer követeléseinek és kötelezettségeinek negyedév végi átértékelése

Az eurorendszer egységes számviteli szabályai értelmében minden egyes negyedév végén az arany-, deviza- és értékpapír-állományokat, valamint pénzügyi instrumentumokat az érvényes piaci árfolyamok alapján átértékelik. Az átértékelésnek az egyes mérlegtételekre gyakorolt nettó hatása 2010. július 2-án a „Különbség az előző héthez képest negyedév végi átértékelések eredményeképpen” oszlopban van feltüntetve. Az egyenlegeket az alábbi aranyáron és főbb árfolyamokon értékelték át:

Arany: 1010,920 EUR/finom uncia

USD: 1,2271 JPY/EUR

JPY: 108,79 JPY/EUR

Különleges lehívási jogok: 1,2046 EUR/SDR.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Különbség az előző héthez képest
i) ügyletek eredményeképpen
ii) negyedév végi átértékelések eredményeképpen
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
i) ii)
1 Aranykészletek és aranykövetelések 352 092 0 65 402
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 232 639 −330 19 978
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 74 078 17 4 719
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 158 561 −347 15 259
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 31 344 −49 3 106
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 16 883 630 −23
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 16 883 630 −23
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 680 576 −189 778 0
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 162 912 11 400 0
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 405 927 −312 309 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 111 237 111 237 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 484 −81 0
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 16 −26 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 43 771 1 539 0
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 416 735 3 995 −1 708
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 120 062 4 988 −23
7.2 Egyéb értékpapírok 296 674 −993 −1 685
8 Euróban denominált államadósság 35 085 −470 −21
9 Egyéb eszközök 240 685 −9 174 2 468
Eszközök összesen 2 049 811 −193 637 89 202
Források (millió EUR) Egyenleg Különbség az előző héthez képest
i) ügyletek eredményeképpen
ii) negyedév végi átértékelések eredményeképpen
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
i) ii)
1 Forgalomban lévő bankjegyek 816 470 6 720 0
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 424 032 −156 527 0
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 160 380 −84 683 0
2.2 Betéti rendelkezésre állás 231 717 −52 640 0
2.3 Lekötött betétek 31 866 −19 134 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 68 −70 0
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 818 −220 0
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 123 841 −39 701 −2
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 115 700 −39 722 −2
5.2 Egyéb kötelezettségek 8 140 22 0
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 41 882 408 46
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 926 −204 173
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 15 481 −393 1 226
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 15 481 −393 1 226
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 56 711 0 3 678
10 Egyéb kötelezettségek 162 640 −3 988 4 468
11 Átértékelési számlák 328 818 0 79 613
12 Saját tőke 78 191 268 0
Források összesen 2 049 811 −193 637 89 202

Médiakapcsolatok