Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 2.7.2010

7.7.2010

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 2.7.2010 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä kasvoi 65,4 miljardilla eurolla neljännesvuosittaisen uudelleenarvostuksen vaikutuksesta.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 18,2 miljardilla eurolla 190,9 miljardiin euroon pääasiassa saamisten ja velkojen neljännesvuosittaisen uudelleenarvostuksen vaikutuksesta. Eurojärjestelmän keskuspankkien asiakasmaksut ja arvopaperikaupat kasvattivat positiota 0,2 miljardilla eurolla.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä supistui 2,7 miljardilla eurolla 296,7 miljardiin euroon pääasiassa uudelleenarvostusten vaikutuksesta. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 6,7 miljardilla eurolla 816,5 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 39,7 miljardilla eurolla 115,7 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 117,9 miljardilla eurolla 416,9 miljardiin euroon. Keskiviikkona 30.6.2010 erääntyi 151,5 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 162,9 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 51 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin 31,9 miljardin euron arvosta uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko. Torstaina 1.7.2010 erääntyi 2 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio, jonka maturiteetti oli kolme kuukautta, ja suoritettiin uuden, 131,9 miljardin euron operaation maksut. Samana päivänä toteutettiin myös 111,2 miljardin euron likviditeettiä lisäävä hienosäätöoperaatio kuuden päivän maturiteetilla. Lisäksi torstaina 1.7.2010 erääntyi 442,2 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio, jonka maturiteetti oli yksi vuosi.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,5 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,6 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 231,7 miljardia euroa (edellisellä viikolla 284,4 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 5 miljardilla eurolla 120,1 miljardiin euroon pääasiassa velkapaperiohjelmassa suoritettujen 3,7 miljardin euron ostojen ja euromääräisten katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa suoritettujen 1,3 miljardin euron ostojen vuoksi.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 84,7 miljardilla eurolla 160,4 miljardiin euroon.

Eurojärjestelmän saamisten ja velkojen uudelleenarvostus vuosineljänneksen lopussa

Eurojärjestelmän yhdenmukaistettujen kirjanpitosääntöjen mukaisesti eurojärjestelmän kulta, valuutat, hallussa pidetyt arvopaperit ja rahoitusinstrumentit arvostetaan uudelleen markkinakursseihin ja ‑hintoihin jokaisen vuosineljänneksen lopussa. Tase-erien uudelleenarvostuksesta johtuva nettovaikutus 2.7.2010 esitetään erillisessä sarakkeessa ”[vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva] muutos edelliseen viikkoon verrattuna”. Uudelleenarvostuksessa käytetyt keskeiset valuuttakurssit ja kullan hinta olivat:

Kulta: 1010,920 euroa / unssi

Yhdysvaltain dollari / euro: 1,2271

Japanin jeni / euro: 108,79

Erityiset nosto-oikeudet: 1,2046 euroa / erityinen nosto-oikeus

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Muutos edelliseen viikkoon verrattuna
i)liike- ja tilitapahtumista johtuva
ii)vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
i) ii)
1 Kulta ja kultasaamiset 352 092 0 65 402
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 232 639 −330 19 978
2.1 Saamiset IMF:ltä 74 078 17 4 719
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 158 561 −347 15 259
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 31 344 −49 3 106
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 16 883 630 −23
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 16 883 630 −23
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 680 576 −189 778 0
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 162 912 11 400 0
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 405 927 −312 309 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 111 237 111 237 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 484 −81 0
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 16 −26 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 43 771 1 539 0
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 416 735 3 995 −1 708
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 120 062 4 988 −23
7.2 Muut arvopaperit 296 674 −993 −1 685
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 35 085 −470 −21
9 Muut saamiset 240 685 −9 174 2 468
Vastaavaa yhteensä 2 049 811 −193 637 89 202
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Muutos edelliseen viikkoon verrattuna
i)liike- ja tilitapahtumista johtuva
ii)vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
i) ii)
1 Liikkeessä olevat setelit 816 470 6 720 0
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 424 032 −156 527 0
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 160 380 −84 683 0
2.2 Talletusmahdollisuus 231 717 −52 640 0
2.3 Määräaikaistalletukset 31 866 −19 134 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 68 −70 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 818 −220 0
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 123 841 −39 701 −2
5.1 Julkisyhteisöt 115 700 −39 722 −2
5.2 Muut 8 140 22 0
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 41 882 408 46
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 926 −204 173
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 15 481 −393 1 226
8.1 Talletukset ja muut velat 15 481 −393 1 226
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 56 711 0 3 678
10 Muut velat 162 640 −3 988 4 468
11 Arvonmuutostilit 328 818 0 79 613
12 Pääoma ja rahastot 78 191 268 0
Vastattavaa yhteensä 2 049 811 −193 637 89 202

Yhteyshenkilöt