Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

situaţia financiară săptămânală consolidată la nivelul Eurosistemului la 25 iunie 2010

29 iunie 2010

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 25 iunie 2010, poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) a rămas nemodificată.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o diminuare de 0,2 miliarde EUR, până la 172,6 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu.

Deţinerile Eurosistemului de alte titluri decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active) s-au redus cu 1,4 miliarde EUR, până la 299,4 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au înregistrat o creştere de 0,8 miliarde EUR, până la 809,8 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au mărit cu 24,4 miliarde EUR, până la 155,4 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a micşorat cu 30,8 miliarde EUR, până la 534,9 miliarde EUR. Miercuri, 23 iunie 2010, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 126,7 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 151,5 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 47 de miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu scadenţa la o săptămână în valoare de 51 de miliarde EUR.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,6 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost apropiat de zero), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 284,4 miliarde EUR (faţă de 232 de miliarde EUR în săptămâna anterioară).

Deţinerile Eurosistemului de titluri deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) s-au majorat cu 5,5 miliarde EUR, până la 115,1 miliarde EUR, datorită decontării cumpărărilor de 4,2 miliarde EUR în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare şi de 1,3 miliarde EUR în cadrul programului de cumpărare de obligaţiuni garantate în euro.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a consemnat o reducere de 50,6 miliarde EUR, până la 245,1 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 286 690 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 212 992 −727
2.1 Creanţe asupra FMI 69 343 −23
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 143 649 −704
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 28 287 412
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 16 276 −175
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 16 276 −175
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 870 354 25 441
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 151 512 24 840
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 718 236 37
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 565 554
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 42 10
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 42 231 2 866
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 414 448 4 071
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 115 097 5 494
7.2 Alte titluri 299 351 −1 423
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 35 576 0
9 Alte active 247 391 −2 383
Total active 2 154 245 29 505
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 809 750 825
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 580 559 5 646
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 245 063 −50 620
2.2 Facilitatea de depozit 284 357 52 312
2.3 Depozite pe termen fix 51 000 4 000
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 138 −46
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 1 038 −6
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 163 543 23 980
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 155 424 24 405
5.2 Alte angajamente 8 119 −425
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 41 429 −365
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 957 −95
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 14 648 −50
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 14 648 −50
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 53 033 0
10 Alte pasive 162 161 −431
11 Conturi de reevaluare 249 205 0
12 Capital şi rezerve 77 922 0
Total pasive 2 154 245 29 505