Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2010. június 25.

2010. június 29.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2010. június 25-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,2 milliárd euróval csökkent, 172,6 milliárd euróra.

Az eurorendszer nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 1,4 milliárd euróval 299,4 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,8 milliárd euróval nőtt, 809,8 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) összege 24,4 milliárd euróval nőtt, 155,4 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 30,8 milliárd euróval csökkent, 534,9 milliárd euróra. 2010. június 23-án, szerdán lejárt egy 126,7 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 151,5 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 47 milliárd euro értékben lekötött betétek jártak le, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor 51 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,6 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti gyakorlatilag nulla értékkel), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 étel) 284,4 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 232 milliárd eurós felhasználással).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 5,5 milliárd euróval 115,1 milliárd euróra emelkedett, aminek hátterében az Értékpapír-piaci Program keretében elszámolt 4,2 milliárd eurós vétel, valamint az euróban denominált fedezettkötvény-vásárlási program keretében végrehajtott 1,3 milliárd eurós kötvényvásárlás állt.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 50,6 milliárd euróval 245,1 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 286 690 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 212 992 −727
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 69 343 −23
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 143 649 −704
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 28 287 412
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 16 276 −175
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 16 276 −175
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 870 354 25 441
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 151 512 24 840
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 718 236 37
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 565 554
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 42 10
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 42 231 2 866
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 414 448 4 071
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 115 097 5 494
7.2 Egyéb értékpapírok 299 351 −1 423
8 Euróban denominált államadósság 35 576 0
9 Egyéb eszközök 247 391 −2 383
Eszközök összesen 2 154 245 29 505
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 809 750 825
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 580 559 5 646
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 245 063 −50 620
2.2 Betéti rendelkezésre állás 284 357 52 312
2.3 Lekötött betétek 51 000 4 000
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 138 −46
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 1 038 −6
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 163 543 23 980
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 155 424 24 405
5.2 Egyéb kötelezettségek 8 119 −425
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 41 429 −365
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 957 −95
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 14 648 −50
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 14 648 −50
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 53 033 0
10 Egyéb kötelezettségek 162 161 −431
11 Átértékelési számlák 249 205 0
12 Saját tőke 77 922 0
Források összesen 2 154 245 29 505
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok