Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 25. juuni 2010

29. juuni 2010

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

25. juunil 2010 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,2 miljardi euro võrra 172,6 miljardi euroni.

Eurosüsteemi muude väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 1,4 miljardi euro võrra 299,4 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 0,8 miljardi euro võrra 809,8 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 24,4 miljardi euro võrra 155,4 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 30,8 miljardi euro võrra 534,9 miljardi euroni. Kolmapäeval, 23. juunil 2010 möödus 126,7 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 151,5 miljardit eurot. Samal kuupäeval möödus 47 miljardi euro väärtuses hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid 51 miljardi euro väärtuses tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,6 miljardi euro ulatuses (eelmisel nädalal praktiliselt ei kasutatud) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 284,4 miljardi euro ulatuses (võrreldes 232 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 5,5 miljardi euro võrra 115,1 miljardi euroni. Selle tingis ostude arveldamine väärtpaberiturgude programmi raames 4,2 miljardi euro ulatuses ning eurodes nomineeritud tagatud võlakirjade ostuprogrammi raames 1,3 miljardi euro ulatuses.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 50,6 miljardi euro võrra 245,1 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 286 690 0
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 212 992 −727
2.1 Nõuded RVFle 69 343 −23
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 143 649 −704
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 28 287 412
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 16 276 −175
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 16 276 −175
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 870 354 25 441
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 151 512 24 840
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 718 236 37
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 565 554
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 42 10
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 42 231 2 866
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 414 448 4 071
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 115 097 5 494
7.2 Muud väärtpaberid 299 351 −1 423
8 Valitsussektori võlg eurodes 35 576 0
9 Muud varad 247 391 −2 383
Varad kokku 2 154 245 29 505
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 809 750 825
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 580 559 5 646
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 245 063 −50 620
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 284 357 52 312
2.3 Tähtajalised hoiused 51 000 4 000
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 138 −46
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 038 −6
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 163 543 23 980
5.1 Valitsussektor 155 424 24 405
5.2 Muud kohustused 8 119 −425
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 41 429 −365
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 957 −95
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 14 648 −50
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 14 648 −50
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 53 033 0
10 Muud kohustused 162 161 −431
11 Ümberhindluskontod 249 205 0
12 Kapital ja reservid 77 922 0
Kohustused kokku 2 154 245 29 505
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid