Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 25.6.2010

29.6.2010

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 25.6.2010 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 0,2 miljardilla eurolla 172,6 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä väheni 1,4 miljardilla eurolla 299,4 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 0,8 miljardilla eurolla 809,8 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 24,4 miljardilla eurolla 155,4 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 30,8 miljardilla eurolla 534,9 miljardiin euroon. Keskiviikkona 23.6.2010 erääntyi 126,7 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 151,5 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 47 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin 51 miljardin euron arvosta uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,6 miljardia euroa (edellisellä viikolla käytännössä nollassa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 284,4 miljardia euroa (edellisellä viikolla 232 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 5,5 miljardilla eurolla 115,1 miljardiin euroon, kun velkapaperiohjelmassa suoritettiin ostoja 4,2 miljardin euron ja euromääräisten katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa 1,3 miljardin euron edestä.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 50,6 miljardilla eurolla 245,1 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 286 690 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 212 992 −727
2.1 Saamiset IMF:ltä 69 343 −23
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 143 649 −704
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 28 287 412
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 16 276 −175
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 16 276 −175
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 870 354 25 441
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 151 512 24 840
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 718 236 37
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 565 554
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 42 10
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 42 231 2 866
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 414 448 4 071
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 115 097 5 494
7.2 Muut arvopaperit 299 351 −1 423
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 35 576 0
9 Muut saamiset 247 391 −2 383
Vastaavaa yhteensä 2 154 245 29 505
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 809 750 825
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 580 559 5 646
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 245 063 −50 620
2.2 Talletusmahdollisuus 284 357 52 312
2.3 Määräaikaistalletukset 51 000 4 000
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 138 −46
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 038 −6
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 163 543 23 980
5.1 Julkisyhteisöt 155 424 24 405
5.2 Muut 8 119 −425
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 41 429 −365
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 957 −95
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 14 648 −50
8.1 Talletukset ja muut velat 14 648 −50
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 53 033 0
10 Muut velat 162 161 −431
11 Arvonmuutostilit 249 205 0
12 Pääoma ja rahastot 77 922 0
Vastattavaa yhteensä 2 154 245 29 505
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle