Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2010 m. birželio 25 d.

2010 m. birželio 29 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2010 m. birželio 25 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 172,6 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje), sumažėjo 1,4 mlrd. eurų – iki 299,4 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,8 mlrd. eurų – iki 809,8 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 24,4 mlrd. eurų – iki 155,4 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 30,8 mlrd. eurų – iki 534,9 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2010 m. birželio 23 d., baigėsi 126,7 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 151,5 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 47 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų vienos savaitės trukmės indėlių, kurių vertė sudarė 51 mlrd. eurų.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,6 mlrd. eurų (palyginti su beveik nuliniu praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 284,4 mlrd. eurų (palyginti su 232 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 5,5 mlrd. eurų iki 115,1 mlrd. eurų dėl įvykdytų pirkimų 4,2 mlrd. eurų sumai pagal Vertybinių popierių rinkų programą ir 1,3 mlrd. eurų sumai pagal padengtų obligacijų eurais pirkimo programą.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 50,6 mlrd. eurų – iki 245,1 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 286 690 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 212 992 −727
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 69 343 −23
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 143 649 −704
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 28 287 412
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 16 276 −175
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 16 276 −175
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 870 354 25 441
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 151 512 24 840
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 718 236 37
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 565 554
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 42 10
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 42 231 2 866
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 414 448 4 071
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 115 097 5 494
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 299 351 −1 423
8 Valdžios skola eurais 35 576 0
9 Kitas turtas 247 391 −2 383
Visas turtas 2 154 245 29 505
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 809 750 825
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 580 559 5 646
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 245 063 −50 620
2.2 Indėlių galimybė 284 357 52 312
2.3 Terminuotieji indėliai 51 000 4 000
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 138 −46
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 038 −6
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 163 543 23 980
5.1 Valdžiai 155 424 24 405
5.2 Kiti įsipareigojimai 8 119 −425
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 41 429 −365
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 957 −95
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 14 648 −50
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 14 648 −50
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 53 033 0
10 Kiti įsipareigojimai 162 161 −431
11 Perkainojimo sąskaitos 249 205 0
12 Kapitalas ir rezervai 77 922 0
Visi įsipareigojimai 2 154 245 29 505
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai