Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 21 mai 2010

25 mai 2010

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 21 mai 2010, scăderea netă de 2 milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat tranzacţiilor cu monede de aur efectuate de două bănci centrale din Eurosistem.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o diminuare de 6,8 miliarde EUR, până la 173,5 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în USD (a se vedea mai jos).

Operaţiuni de furnizare de lichiditate în USD

La data de 20 mai 2010, o operaţiune cu scadenţa la opt zile, în valoare de 9,2 miliarde USD, a ajuns la scadenţă. La aceeaşi dată, o operaţiune în valoare de 1 miliard USD, cu scadenţa la 84 de zile, a fost decontată. Această operaţiune a fost derulată de Eurosistem în cadrul acordurilor valutare reciproce pe o perioadă determinată (linie de swap) pe care Banca Centrală Europeană (BCE) le-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
20 mai 2010 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în USD, cu scadenţa la 8 zile 9,2 miliarde USD
operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în USD, cu scadenţa la 84 de zile 1 miliard USD

Deţinerile Eurosistemului de alte titluri decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active) s-au redus cu 1,3 miliarde EUR, până la 307,3 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au înregistrat o scădere de 0,5 miliarde EUR, până la 804,6 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au mărit cu 9,1 miliarde EUR, până la 118,3 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a micşorat cu 39,3 miliarde EUR, până la 541,7 miliarde EUR. Miercuri, 19 mai 2010, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 99,6 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 104,8 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, au fost atrase depozite cu scadenţa la o săptămână în valoare de 16,5 miliarde EUR.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la un nivel apropiat de zero (faţă de 0,2 miliarde EUR în săptămâna precedentă), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 253,5 miliarde EUR (faţă de 225,6 miliarde EUR în săptămâna anterioară).

Deţinerile Eurosistemului de titluri deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) s-au majorat cu 11,1 miliarde EUR, până la 79,8 miliarde EUR, datorită decontării vânzărilor de 10,4 miliarde EUR în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare şi 0,7 miliarde EUR în cadrul programului de cumpărare de obligaţiuni garantate în euro.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a consemnat o reducere de 55,6 miliarde EUR, până la 246,2 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 286 696 −2
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 211 749 −3 212
2.1 Creanţe asupra FMI 69 602 −58
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 142 147 −3 154
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 29 798 −5 376
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 19 267 2 821
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 19 267 2 821
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 811 688 5 026
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 104 752 5 182
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 706 881 1
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 13 −154
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 42 −3
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 39 861 3 173
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 387 114 9 803
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 79 797 11 105
7.2 Alte titluri 307 317 −1 302
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 35 582 5
9 Alte active 248 214 −5 213
Total active 2 069 968 7 025
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 804 587 −453
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 516 213 −11 199
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 246 239 −55 562
2.2 Facilitatea de depozit 253 469 27 863
2.3 Depozite pe termen fix 16 500 16 500
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 5 0
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 390 −182
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 126 471 9 233
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 118 268 9 104
5.2 Alte angajamente 8 202 129
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 59 248 13 685
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 2 383 −1 063
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 12 619 −765
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 12 619 −765
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 53 033 0
10 Alte pasive 169 162 −2 230
11 Conturi de reevaluare 249 205 0
12 Capital şi rezerve 76 657 0
Total pasive 2 069 968 7 025