Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2010 m. gegužės 21 d.

2010 m. gegužės 25 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2010 m. gegužės 21 d., aukso ir gautino aukso (1 straipsnis turto dalyje) grynasis sumažėjimas buvo 2 mln. eurų, dviems iš Eurosistemos nacionalinių centrinių bankų prekiavus aukso monetomis.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 6,8 mlrd. eurų – iki 173,5 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo operacijų JAV doleriais (žr. toliau).

Likvidumo didinimo operacijos JAV doleriais

2010 m. gegužės 20 d. baigėsi 9,2 mlrd. JAV dolerių vertės 8 d. trukmės operacijos terminas. Tą pačią dieną buvo atlikta 1 mlrd. JAV dolerių vertės 84 dienų trukmės operacija. Šį sandorį Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko (ECB) su Federaline rezervų sistema sudarytą laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų liniją).

Atsiskaitymo data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2010 m. gegužės 20 d. 8 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 9,2 mlrd. USD
84 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 1 mlrd. USD

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus vertybinius popierius, laikomus pinigų politikos tikslais (7.2 straipsnis turto dalyje), sumažėjo 1,3 mlrd. eurų – iki 307,3 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,5 mlrd. eurų – iki 804,6 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 9,1 mlrd. eurų – iki 118,3 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 39,3 mlrd. eurų – iki 541,7 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2010 m. gegužės 19 d., baigėsi 99,6 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 104,8 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną buvo pritraukta vienos savaitės sutarto termino indėlių už 16,5 mlrd. eurų vertės.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (palyginti su 0,2 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 253,5 mlrd. eurų (palyginti su 225,6 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 11,1 mlrd. eurų iki 79,8 mlrd. eurų dėl įvykdytų pirkimų 10,4 mlrd. eurų sumai pagal Vertybinių popierių rinkų programą ir 0,7 mlrd. eurų sumai pagal padengtų obligacijų eurais pirkimo programą.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 55,6 mlrd. eurų – iki 246,2 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 286 696 −2
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 211 749 −3 212
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 69 602 −58
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 142 147 −3 154
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 29 798 −5 376
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 19 267 2 821
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 19 267 2 821
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 811 688 5 026
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 104 752 5 182
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 706 881 1
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 13 −154
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 42 −3
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 39 861 3 173
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 387 114 9 803
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 79 797 11 105
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 307 317 −1 302
8 Valdžios skola eurais 35 582 5
9 Kitas turtas 248 214 −5 213
Visas turtas 2 069 968 7 025
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 804 587 −453
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 516 213 −11 199
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 246 239 −55 562
2.2 Indėlių galimybė 253 469 27 863
2.3 Terminuotieji indėliai 16 500 16 500
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 5 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 390 −182
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 126 471 9 233
5.1 Valdžiai 118 268 9 104
5.2 Kiti įsipareigojimai 8 202 129
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 59 248 13 685
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 383 −1 063
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 12 619 −765
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 12 619 −765
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 53 033 0
10 Kiti įsipareigojimai 169 162 −2 230
11 Perkainojimo sąskaitos 249 205 0
12 Kapitalas ir rezervai 76 657 0
Visi įsipareigojimai 2 069 968 7 025