Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 21. mai 2010

25. mai 2010

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

21. mail 2010 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) netomaht 2 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi kahe keskpanga sooritatud kuldmüntide müük.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites teostatud likviidsust lisavate operatsioonide tulemusel 6,8 miljardi euro võrra 173,5 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

20. mail 2010 möödus 9,2 miljardi USA dollari suuruse operatsiooni kaheksapäevane tähtaeg. Samal päeval teostati uus operatsioon väärtusega 1 miljard USA dollarit ja tähtajaga 84 päeva. Eurosüsteem teostas selle operatsiooni seoses Euroopa Keskpanga (EKP) ja USA Föderaalreservi Süsteemi ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega ( swap-tehing).

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
20. mai 2010 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 8 päeva 9,2 miljardit USA dollarit
USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 84 päeva 1 miljard USA dollarit

Eurosüsteemi muude väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 1,3 miljardi euro võrra 307,3 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 0,5 miljardi euro võrra 804,6 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 9,1 miljardi euro võrra 118,3 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 39,3 miljardi euro võrra 541,7 miljardi euroni. Kolmapäeval, 19. mail 2010 möödus 99,6 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 104,8 miljardit eurot. Samal kuupäeval koguti 16,5 miljardi euro väärtuses hoiuseid tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) praktiliselt ei kasutatud (võrreldes 0,2 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 253,5 miljardi euro ulatuses (võrreldes 225,6 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 11,1 miljardi euro võrra 79,8 miljardi euroni. Selle tingis ostude arveldamine väärtpaberiturgude programmi raames 10,4 miljardi euro ulatuses ning eurodes nomineeritud tagatud võlakirjade ostuprogrammi raames 0,7 miljardi euro ulatuses.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 55,6 miljardi euro võrra 246,2 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 286 696 −2
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 211 749 −3 212
2.1 Nõuded RVFle 69 602 −58
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 142 147 −3 154
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 29 798 −5 376
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 19 267 2 821
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 19 267 2 821
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 811 688 5 026
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 104 752 5 182
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 706 881 1
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 13 −154
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 42 −3
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 39 861 3 173
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 387 114 9 803
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 79 797 11 105
7.2 Muud väärtpaberid 307 317 −1 302
8 Valitsussektori võlg eurodes 35 582 5
9 Muud varad 248 214 −5 213
Varad kokku 2 069 968 7 025
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 804 587 −453
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 516 213 −11 199
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 246 239 −55 562
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 253 469 27 863
2.3 Tähtajalised hoiused 16 500 16 500
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 5 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 390 −182
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 126 471 9 233
5.1 Valitsussektor 118 268 9 104
5.2 Muud kohustused 8 202 129
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 59 248 13 685
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 2 383 −1 063
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 12 619 −765
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 12 619 −765
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 53 033 0
10 Muud kohustused 169 162 −2 230
11 Ümberhindluskontod 249 205 0
12 Kapital ja reservid 76 657 0
Kohustused kokku 2 069 968 7 025
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid