Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 21.5.2010

25.5.2010

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 21.5.2010 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni nettomääräisesti 2 miljoonalla eurolla kahden eurojärjestelmän keskuspankin käytyä kauppaa kultakolikoilla.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) supistui 6,8 miljardilla eurolla 173,5 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. alla) vaikutuksesta.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Torstaina 20.5.2010 erääntyi 9,2 miljardin Yhdysvaltain dollarin operaatio, jonka maturiteetti oli kahdeksan päivää, ja suoritettiin 1 miljardin dollarin operaatio, jonka maturiteetti on 84 päivää. Eurojärjestelmän toteuttama operaatio liittyi tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin (EKP) ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
20.5.2010 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (8 päivää) 9,2 miljardia Yhdysvaltain dollaria
Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (84 päivää) 1 miljardi Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä väheni 1,3 miljardilla eurolla 307,3 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 0,5 miljardilla eurolla 804,6 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 9,1 miljardilla eurolla 118,3 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 39,3 miljardilla eurolla 541,7 miljardiin euroon. Keskiviikkona 19.5.2010 erääntyi 99,6 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 104,8 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä kerättiin 16,5 miljardin euron arvosta talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (edellisellä viikolla 0,2 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 253,5 miljardia euroa (edellisellä viikolla 225,6 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 11,1 miljardilla eurolla 79,8 miljardiin euroon, kun velkapaperiohjelmassa suoritettiin ostoja 10,4 miljardin euron ja euromääräisten katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa 0,7 miljardin euron edestä.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 55,6 miljardilla eurolla 246,2 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 286 696 −2
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 211 749 −3 212
2.1 Saamiset IMF:ltä 69 602 −58
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 142 147 −3 154
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 29 798 −5 376
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 19 267 2 821
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 19 267 2 821
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 811 688 5 026
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 104 752 5 182
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 706 881 1
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 13 −154
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 42 −3
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 39 861 3 173
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 387 114 9 803
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 79 797 11 105
7.2 Muut arvopaperit 307 317 −1 302
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 35 582 5
9 Muut saamiset 248 214 −5 213
Vastaavaa yhteensä 2 069 968 7 025
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 804 587 −453
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 516 213 −11 199
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 246 239 −55 562
2.2 Talletusmahdollisuus 253 469 27 863
2.3 Määräaikaistalletukset 16 500 16 500
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 5 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 390 −182
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 126 471 9 233
5.1 Julkisyhteisöt 118 268 9 104
5.2 Muut 8 202 129
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 59 248 13 685
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 2 383 −1 063
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 12 619 −765
8.1 Talletukset ja muut velat 12 619 −765
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 53 033 0
10 Muut velat 169 162 −2 230
11 Arvonmuutostilit 249 205 0
12 Pääoma ja rahastot 76 657 0
Vastattavaa yhteensä 2 069 968 7 025