Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 21. květnu 2010

25. května 2010

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 21. května 2010 odpovídalo čisté snížení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka I na straně aktiv) o 2 mil. EUR obchodům se zlatými mincemi, které prováděly dvě centrální banky Eurosystému.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a transakcí na poskytnutí likvidity v amerických dolarech snížil o 6,8 mld. EUR na 173,5 mld. EUR (viz níže).

Transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Dne 20. května 2010 byla splatná operace o objemu 9,2 mld. USD se splatností 8 dní. V tentýž den byla vypořádána operace o objemu 1 mld. USD se splatností 84 dní. Eurosystém ji prováděl v souvislosti s dočasnými vzájemnými měnovými dohodami (swapovou linkou), které Evropská centrální banka (ECB) uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
20. května 2010 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 8 dní 9,2 mld. USD
reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 84 dní 1 mld. USD

Objem cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 1,3 mld. EUR na 307,3 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka I na straně pasiv) poklesla o 0,5 mld. EUR na 804,6 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 9,1 mld. EUR na 118,3 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesla o 39,3 mld. EUR na 541,7 mld. EUR. Ve středu 19. května 2010 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 99,6 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 104,8 mld. EUR. V tentýž den byly přijaty vklady se splatností jeden týden o objemu 16,5 mld. EUR.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (během předchozího týdne bylo jejím prostřednictvím poskytnuto 0,2 mld. EUR), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 253,5 mld. EUR (oproti 225,6 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 11,1 mld. EUR na 79,8 mld. EUR, a to v důsledku vypořádaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry o objemu 10,4 mld. EUR a v rámci programu nákupu krytých dluhopisů v eurech o objemu 0,7 mld. EUR.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 55,6 mld. EUR na 246,2 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 286 696 −2
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 211 749 −3 212
2.1 Pohledávky za MMF 69 602 −58
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 142 147 −3 154
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 29 798 −5 376
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 19 267 2 821
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 19 267 2 821
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 811 688 5 026
5.1 Hlavní refinanční operace 104 752 5 182
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 706 881 1
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 13 −154
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 42 −3
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 39 861 3 173
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 387 114 9 803
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 79 797 11 105
7.2 Ostatní cenné papíry 307 317 −1 302
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 35 582 5
9 Ostatní aktiva 248 214 −5 213
Aktiva celkem 2 069 968 7 025
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 804 587 −453
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 516 213 −11 199
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 246 239 −55 562
2.2 Vkladová facilita 253 469 27 863
2.3 Termínované vklady 16 500 16 500
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 5 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 390 −182
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 126 471 9 233
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 118 268 9 104
5.2 Ostatní závazky 8 202 129
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 59 248 13 685
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 2 383 −1 063
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 12 619 −765
8.1 Vklady a ostatní závazky 12 619 −765
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 53 033 0
10 Ostatní pasiva 169 162 −2 230
11 Účty přecenění 249 205 0
12 Kapitál a rezervní fondy 76 657 0
Pasiva celkem 2 069 968 7 025