Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2010. május 21.

2010. május 25.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2010. május 21-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 2 millió eurós nettó csökkenése az eurorendszer két központi bankjának aranyérme-kereskedését tükrözi.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásnyújtó műveletek miatt 6,8 milliárd euróval csökkent, 173,5 milliárd euróra (lásd alább).

USA-dollárban denominált likviditásbővítő műveletek

2010. május 20-án lejárt egy nyolcnapos 9,2 milliárd USA-dollár értékű művelet, és ugyanazon a napon 1  milliárd dollár értékben 84 napos műveletet kötöttek. A művelet az EKB és a Fed (Szövetségi Tartalékbankrendszer) közötti ideiglenes, kölcsönös devizamegállapodáshoz (swapkeret) kapcsolódik.

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2010. május 20. 8 napos USA-dollár alapú likviditásbővítő penziós ügylet 9,2 milliárd USD
84 napos USA-dollár alapú likviditásbővítő penziós ügylet 1 milliárd USD

Az eurorendszer nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 1,3 milliárd euróval 307,3 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,5 milliárd euróval 804,6 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 9,1 milliárd euróval 118,3  milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 39,3 milliárd euróval csökkent, 541,7 milliárd euróra. 2010. május 19-én, szerdán lejárt egy 99,6 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 104,8 milliárd euro értékben. Ugyanazon a napon egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor 16,5 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állást (eszközoldal, 5.5 tétel) gyakorlatilag nem vették igénybe (szemben az előző heti 0,2 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2 tétel) igénybevételének értéke 253,5 milliárd euro volt (szemben az előző heti 225,6 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 11,1 milliárd euróval 79,8 milliárd euróra emelkedett, aminek hátterében az Értékpapír-piaci Program keretében elszámolt 10,4 milliárd eurós értékpapír-vásárlás, valamint az euroalapú fedezettkötvény-vásárlási program keretében végrehajtott 0,7 milliárd eurós kötvényvásárlás áll.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Minden ügyletet figyelembe véve a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 55,6 milliárd euróval 246,2 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 286 696 −2
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 211 749 −3 212
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 69 602 −58
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 142 147 −3 154
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 29 798 −5 376
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 19 267 2 821
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 19 267 2 821
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 811 688 5 026
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 104 752 5 182
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 706 881 1
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 13 −154
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 42 −3
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 39 861 3 173
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 387 114 9 803
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 79 797 11 105
7.2 Egyéb értékpapírok 307 317 −1 302
8 Euróban denominált államadósság 35 582 5
9 Egyéb eszközök 248 214 −5 213
Eszközök összesen 2 069 968 7 025
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 804 587 −453
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 516 213 −11 199
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 246 239 −55 562
2.2 Betéti rendelkezésre állás 253 469 27 863
2.3 Lekötött betétek 16 500 16 500
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 5 0
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 390 −182
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 126 471 9 233
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 118 268 9 104
5.2 Egyéb kötelezettségek 8 202 129
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 59 248 13 685
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 2 383 −1 063
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 12 619 −765
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 12 619 −765
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 53 033 0
10 Egyéb kötelezettségek 169 162 −2 230
11 Átértékelési számlák 249 205 0
12 Saját tőke 76 657 0
Források összesen 2 069 968 7 025