Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 19 martie 2010

23 martie 2010

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 19 martie 2010, creşterea de 1 milion EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat cumpărării de monede de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a sporit cu 0,2 miliarde EUR, până la 161 de miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu.

Deţinerile Eurosistemului de alte titluri decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active) s-au majorat cu 0,5 miliarde EUR, până la 297,8 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au înregistrat o scădere de 0,4 miliarde EUR, până la 787,7 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au mărit cu 8,6 miliarde EUR, până la 113,5 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a micşorat cu 34,2 miliarde EUR, până la 528,3 miliarde EUR. Miercuri, 17 martie 2010, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 78,4 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 79 de miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,1 miliarde EUR (nivel relativ similar celui din săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 195,1 miliarde EUR (faţă de 160,3 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

În săptămâna încheiată la 19 martie 2010, deţinerile Eurosistemului de titluri deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au crescut cu 0,9 miliarde EUR, până la 42,4 miliarde EUR.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a consemnat o diminuare de 39,6 miliarde EUR, până la 223,1 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 266 920 1
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 198 025 817
2.1 Creanţe asupra FMI 64 235 −62
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 133 790 879
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 28 375 88
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 16 125 383
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 16 125 383
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 723 427 578
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 79 032 629
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 644 314 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 52 −55
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 29 3
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 25 429 −1 757
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 340 258 1 407
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 42 442 899
7.2 Alte titluri 297 817 508
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 36 137 0
9 Alte active 255 015 1 499
Total active 1 889 712 3 015
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 787 725 −408
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 418 218 −4 745
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 223 079 −39 570
2.2 Facilitatea de depozit 195 137 34 825
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 2 0
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 589 −1 820
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 121 602 8 657
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 113 490 8 621
5.2 Alte angajamente 8 112 36
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 37 860 −987
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 551 232
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 12 559 485
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 12 559 485
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 51 249 0
10 Alte pasive 163 104 1 525
11 Conturi de reevaluare 220 213 0
12 Capital şi rezerve 75 043 78
Total pasive 1 889 712 3 015
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media