Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2010 m. kovo 19 d.

2010 m. kovo 23 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2010 m. kovo 19 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 1 mln. eurų vienam iš Eurosistemos centrinių bankų nupirkus aukso monetų.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 161 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), padidėjo 0,5 mlrd. eurų – iki 297,8 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,4 mlrd. eurų – iki 787,7 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 8,6 mlrd. eurų – iki 113,5 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 34,2 mlrd. eurų – iki 528,3 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2010 m. kovo 17 d., baigėsi 78,4 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 79 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (beveik toks pat kaip ir praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 195,1 mlrd. eurų (palyginti su 160,3 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių atsargos, laikomos pinigų politikos tikslais (7.1 straipsnis turto dalyje), 2010 m. kovo 19 d. pasibaigusią savaitę padidėjo 0,9 mlrd. eurų – iki 42,4 mlrd. eurų.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 39,6 mlrd. eurų – iki 223,1 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 266 920 1
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 198 025 817
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 64 235 −62
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 133 790 879
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 28 375 88
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 16 125 383
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 16 125 383
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 723 427 578
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 79 032 629
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 644 314 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 52 −55
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 29 3
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 25 429 −1 757
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 340 258 1 407
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 42 442 899
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 297 817 508
8 Valdžios skola eurais 36 137 0
9 Kitas turtas 255 015 1 499
Visas turtas 1 889 712 3 015
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 787 725 −408
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 418 218 −4 745
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 223 079 −39 570
2.2 Indėlių galimybė 195 137 34 825
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 2 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 589 −1 820
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 121 602 8 657
5.1 Valdžiai 113 490 8 621
5.2 Kiti įsipareigojimai 8 112 36
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 37 860 −987
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 551 232
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 12 559 485
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 12 559 485
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 51 249 0
10 Kiti įsipareigojimai 163 104 1 525
11 Perkainojimo sąskaitos 220 213 0
12 Kapitalas ir rezervai 75 043 78
Visi įsipareigojimai 1 889 712 3 015
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai