Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 19.3.2010

23.3.2010

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 19.3.2010 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä kasvoi 1 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin ostettua kultakolikoita.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,2 miljardilla eurolla 161 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 0,5 miljardilla eurolla 297,8 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 0,4 miljardilla eurolla 787,7 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 8,6 miljardilla eurolla 113,5 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 34,2 miljardilla eurolla 528,3 miljardiin euroon. Keskiviikkona 17.3.2010 erääntyi 78,4 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 79 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,1 miljardia euroa (lähes sama kuin edellisellä viikolla) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 195,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla 160,3 miljardia euroa).

Perjantaina 19.3.2010 päättyneellä viikolla eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 0,9 miljardilla eurolla 42,4 miljardiin euroon.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 39,6 miljardilla eurolla 223,1 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 266 920 1
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 198 025 817
2.1 Saamiset IMF:ltä 64 235 −62
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 133 790 879
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 28 375 88
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 16 125 383
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 16 125 383
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 723 427 578
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 79 032 629
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 644 314 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 52 −55
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 29 3
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 25 429 −1 757
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 340 258 1 407
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 42 442 899
7.2 Muut arvopaperit 297 817 508
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 36 137 0
9 Muut saamiset 255 015 1 499
Vastaavaa yhteensä 1 889 712 3 015
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 787 725 −408
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 418 218 −4 745
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 223 079 −39 570
2.2 Talletusmahdollisuus 195 137 34 825
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 2 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 589 −1 820
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 121 602 8 657
5.1 Julkisyhteisöt 113 490 8 621
5.2 Muut 8 112 36
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 37 860 −987
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 551 232
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 12 559 485
8.1 Talletukset ja muut velat 12 559 485
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 51 249 0
10 Muut velat 163 104 1 525
11 Arvonmuutostilit 220 213 0
12 Pääoma ja rahastot 75 043 78
Vastattavaa yhteensä 1 889 712 3 015
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle