Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 19. märts 2010

23. märts 2010

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

19. märtsil 2010 lõppenud nädalal kasvas kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 1 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kuldmüntide ost.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,2 miljardi euro võrra 161 miljardi euroni.

Eurosüsteemi muude väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 0,5 miljardi euro võrra 297,8 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 0,4 miljardi euro võrra 787,7 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 8,6 miljardi euro võrra 113,5 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 34,2 miljardi euro võrra 528,3 miljardi euroni. Kolmapäeval, 17. märtsil 2010 möödus 78,4 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 79 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 195,1 miljardi euro ulatuses (võrreldes 160,3 miljardi euroga eelmisel nädalal).

19. märtsil 2010 lõppenud nädalal kasvas eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht 0,9 miljardi euro võrra 42,4 miljardi euroni.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 39,6 miljardi euro võrra 223,1 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 266 920 1
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 198 025 817
2.1 Nõuded RVFle 64 235 −62
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 133 790 879
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 28 375 88
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 16 125 383
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 16 125 383
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 723 427 578
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 79 032 629
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 644 314 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 52 −55
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 29 3
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 25 429 −1 757
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 340 258 1 407
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 42 442 899
7.2 Muud väärtpaberid 297 817 508
8 Valitsussektori võlg eurodes 36 137 0
9 Muud varad 255 015 1 499
Varad kokku 1 889 712 3 015
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 787 725 −408
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 418 218 −4 745
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 223 079 −39 570
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 195 137 34 825
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 2 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 589 −1 820
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 121 602 8 657
5.1 Valitsussektor 113 490 8 621
5.2 Muud kohustused 8 112 36
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 37 860 −987
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 551 232
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 12 559 485
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 12 559 485
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 51 249 0
10 Muud kohustused 163 104 1 525
11 Ümberhindluskontod 220 213 0
12 Kapital ja reservid 75 043 78
Kohustused kokku 1 889 712 3 015
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid