Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2010. március 19.

2010. március 23.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2010. március 19-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal,1. tétel) 1 millió eurós növekedése mögött az eurorendszer egyik nemzeti központi bankjának aranyérme-vásárlása állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,2 milliárd euróval nőtt, 161 milliárd euróra.

Az eurorendszer nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,5 milliárd euróval 297,8 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,4 milliárd euróval 787,7 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 8,6 milliárd euróval 113,5  milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 34,2 milliárd euróval csökkent, 528,3 milliárd euróra. 2010. március 17-én, szerdán lejárt egy 78,4 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 79 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,1 milliárd eurót tett ki (megközelítőleg a múlt hetivel megegyezően), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 195,1 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 160,3 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állományának értéke (eszközoldal 7.1 tétel) a 2010. március 19-ével végződő héten 0,9 milliárd euróval, 42,4 milliárd euróra nőtt.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 39,6 milliárd euróval 223,1 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 266 920 1
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 198 025 817
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 64 235 −62
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 133 790 879
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 28 375 88
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 16 125 383
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 16 125 383
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 723 427 578
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 79 032 629
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 644 314 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 52 −55
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 29 3
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 25 429 −1 757
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 340 258 1 407
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 42 442 899
7.2 Egyéb értékpapírok 297 817 508
8 Euróban denominált államadósság 36 137 0
9 Egyéb eszközök 255 015 1 499
Eszközök összesen 1 889 712 3 015
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 787 725 −408
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 418 218 −4 745
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 223 079 −39 570
2.2 Betéti rendelkezésre állás 195 137 34 825
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 2 0
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 589 −1 820
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 121 602 8 657
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 113 490 8 621
5.2 Egyéb kötelezettségek 8 112 36
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 37 860 −987
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 551 232
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 12 559 485
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 12 559 485
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 51 249 0
10 Egyéb kötelezettségek 163 104 1 525
11 Átértékelési számlák 220 213 0
12 Saját tőke 75 043 78
Források összesen 1 889 712 3 015
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok