Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 19. březnu 2010

23. března 2010

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 19. března 2010 odpovídalo zvýšení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka I na straně aktiv) o 1 mil. EUR nákupu zlatých mincí, který prováděla jedna centrální banka Eurosystému.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí zvýšil o 0,2 mld. EUR na 161 mld. EUR.

Objem cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 0,5 mld. EUR na 297,8 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka I na straně pasiv) klesla o 0,4 mld. EUR na 787,7 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 8,6 mld. EUR na 113,5 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) klesla o 34,2 mld. EUR na 528,3 mld. EUR. Ve středu 17. března 2010 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 78,4 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 79 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,1 mld. EUR (během předchozího týdne byl objem zhruba stejný), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 195,1 mld. EUR (ve srovnání s 160,3 mld. EUR během předchozího týdne).

V týdnu končícím 19. března 2010 vzrostl objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) o 0,9 mld. EUR na 42,4 mld. EUR.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí klesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 39,6 mld. EUR na 223,1 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 266 920 1
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 198 025 817
2.1 Pohledávky za MMF 64 235 −62
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 133 790 879
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 28 375 88
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 16 125 383
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 16 125 383
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 723 427 578
5.1 Hlavní refinanční operace 79 032 629
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 644 314 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 52 −55
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 29 3
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 25 429 −1 757
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 340 258 1 407
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 42 442 899
7.2 Ostatní cenné papíry 297 817 508
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 36 137 0
9 Ostatní aktiva 255 015 1 499
Aktiva celkem 1 889 712 3 015
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 787 725 −408
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 418 218 −4 745
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 223 079 −39 570
2.2 Vkladová facilita 195 137 34 825
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 2 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 589 −1 820
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 121 602 8 657
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 113 490 8 621
5.2 Ostatní závazky 8 112 36
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 37 860 −987
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 551 232
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 12 559 485
8.1 Vklady a ostatní závazky 12 559 485
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 51 249 0
10 Ostatní pasiva 163 104 1 525
11 Účty přecenění 220 213 0
12 Kapitál a rezervní fondy 75 043 78
Pasiva celkem 1 889 712 3 015
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média