Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 29 ianuarie 2010

2 februarie 2010

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 29 ianuarie 2010, creşterea de 1 milion EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat cumpărării de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a sporit cu 0,4 miliarde EUR, până la 158,7 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a unei operaţiuni de furnizare de lichiditate în USD.

Operaţiuni extraordinare
Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
27 ianuarie 2010 operaţiune de swap valutar EUR/CHF de furnizare de lichiditate în franci elveţieni, cu scadenţa la 7 zile 823,7 milioane CHF 817,7 milioane CHF
28 ianuarie 2010 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în USD, cu scadenţa la 7 zile 75 de milioane USD -

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordurilor valutare reciproce pe o perioadă determinată (linii de swap), pe care Banca Centrală Europeană le-a încheiat cu Banca Naţională a Elveţiei şi cu Rezervele Federale ale SUA. Operaţiunile de swap valutar EUR/CHF nu au afectat în niciun fel poziţia netă în valută a Eurosistemului. Conform anunţului din data de 18 ianuarie 2010, precum şi celui din data de 27 ianuarie 2010, operaţiunile de furnizare de lichiditate în franci elveţieni şi în dolari americani nu vor mai fi derulate ulterior datei de 31 ianuarie 2010.

Deţinerile Eurosistemului de alte titluri decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active) s-au majorat cu 0,9 miliarde EUR, până la 297,7 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au înregistrat o creştere de 0,2 miliarde EUR, până la 783,5 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au mărit cu 10,8 miliarde EUR, până la 135,2 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a micşorat cu 16,8 miliarde EUR, până la 561 de miliarde EUR. Miercuri, 27 ianuarie 2010, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 58 de miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 63,4 miliarde EUR a fost decontată. Joi, 28 ianuarie 2010, o operaţiune de refinanţare pe termen lung în valoare de 3,3 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 3,3 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,1 miliarde EUR (nivel relativ similar celui din săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 165,3 miliarde EUR (faţă de 143,1 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

În săptămâna încheiată la 29 ianuarie 2010, deţinerile Eurosistemului de titluri deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) s-au majorat cu 1,5 miliarde EUR, până la 33,5 miliarde EUR.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 24,7 miliarde EUR, până la 219,5 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 266 919 1
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 193 793 −1 345
2.1 Creanţe asupra FMI 62 848 25
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 130 945 −1 370
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 28 273 461
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 18 092 697
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 18 092 697
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 726 311 5 391
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 64 044 5 414
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 662 159 −30
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 88 5
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 20 1
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 26 705 −1 763
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 331 188 2 341
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 33 532 1 478
7.2 Alte titluri 297 656 863
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 36 171 0
9 Alte active 250 202 1 530
Total active 1 877 655 7 313
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 783 544 192
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 384 802 −2 492
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 219 534 −24 687
2.2 Facilitatea de depozit 165 261 22 188
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 7 7
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 442 149
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 143 563 10 563
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 135 231 10 785
5.2 Alte angajamente 8 332 −222
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 40 245 −771
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 2 718 −2 249
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 9 395 967
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 9 395 967
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 51 249 0
10 Alte pasive 167 455 953
11 Conturi de reevaluare 220 213 0
12 Capital şi rezerve 74 028 0
Total pasive 1 877 655 7 313

Contacte media