Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2010. január 29.

2010. február 2.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2010. január 29-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 1 millió eurós növekedése mögött az eurorendszer egyik nemzeti központi bankjának aranyérme-vásárlása állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint egy USA-dollárban denominált likviditásbővítő ügylet következtében 0,4 milliárd euróval nőtt, 158,7 milliárd euróra.

Rendkívüli ügyletek
Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2010. január 27. 7 napos svájci frank alapú likviditásbővítő EUR/CHF devizaswap 823,7 millió CHF 817,7 millió CHF
2010. január 28. 7 napos USA-dollár alapú likviditásbővítő penziós ügylet 75 millió USD -

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Fed) és a Svájci Nemzeti Bankkal kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte. Az EUR/CHF devizaswapügyletnek nem volt hatása az eurorendszer nettó devizapozíciójára. A 2010. január 18-i és 27-i bejelentésnek megfelelően ezekre a svájci frank és USA-dollár alapú likviditásbővítő műveletekre 2010. január 31. után már nem kerül sor.

Az eurorendszer nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,9 milliárd euróval 297,7 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,2 milliárd euróval nőtt, 783,5 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 10,8 milliárd euróval nőtt, 135,2 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 16,8 milliárd euróval csökkent, 561 milliárd euróra. 2010. január 27-én, szerdán lejárt egy 58 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 63,4 milliárd euro értékben. 2010. január 28-án, csütörtökön lejárt egy 3,3 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 3,3 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,1 milliárd euro értékű volt (hozzávetőleg a múlt hetivel megegyező), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 165,3 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 143,1 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állományának értéke (eszközoldal 7.1 tétel) a 2010. január 29-ével végződő héten 1,5 milliárd euróval 33,5 milliárd euróra nőtt.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 24,7 milliárd euróval 219,5 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 266 919 1
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 193 793 −1 345
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 62 848 25
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 130 945 −1 370
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 28 273 461
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 18 092 697
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 18 092 697
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 726 311 5 391
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 64 044 5 414
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 662 159 −30
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 88 5
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 20 1
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 26 705 −1 763
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 331 188 2 341
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 33 532 1 478
7.2 Egyéb értékpapírok 297 656 863
8 Euróban denominált államadósság 36 171 0
9 Egyéb eszközök 250 202 1 530
Eszközök összesen 1 877 655 7 313
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 783 544 192
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 384 802 −2 492
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 219 534 −24 687
2.2 Betéti rendelkezésre állás 165 261 22 188
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 7 7
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 442 149
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 143 563 10 563
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 135 231 10 785
5.2 Egyéb kötelezettségek 8 332 −222
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 40 245 −771
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 2 718 −2 249
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 9 395 967
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 9 395 967
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 51 249 0
10 Egyéb kötelezettségek 167 455 953
11 Átértékelési számlák 220 213 0
12 Saját tőke 74 028 0
Források összesen 1 877 655 7 313

Médiakapcsolatok