Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2010 m. sausio 29 d.

2010 m. vasario 2 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2010 m. sausio 29 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 1 mln. eurų vienam iš Eurosistemos centrinių bankų nupirkus aukso.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,4 mlrd. eurų – iki 158,7 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo operacijos JAV doleriais.

Ypatingieji sandoriai
Atsiskaitymo data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2010 m. sausio 27 d. 7 dienų likvidumo didinimo Šveicarijos frankais eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacija 823,7 mln. CHF 817,7 mln. CHF
2010 m. sausio 28 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 75 mln. USD -

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Šveicarijos nacionalinio banko bei Federalinių rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija). Eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacijos neturėjo įtakos Eurosistemos grynajai pozicijai užsienio valiuta. Kaip pranešta atitinkamai 2010 m. sausio 18 d. ir 27 d., po 2010 m. sausio 31 d. šios likvidumo didinimo Šveicarijos frankais ir JAV doleriais operacijos nebebus atliekamos.

Eurosistemos vertybinių popierių atsargos, išskyrus vertybinių popierių atsargas, laikomas pinigų politikos tikslais (7.2 straipsnis turto dalyje), padidėjo 0,9 mlrd. eurų – iki 297,7 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 783,5 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 10,8 mlrd. eurų – iki 135,2 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 16,8 mlrd. eurų – iki 561 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2010 m. sausio 27 d., baigėsi 58 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 63,4 mlrd. eurų vertės operacija. Ketvirtadienį, 2010 m. sausio 28 d., baigėsi 3,3 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 3,3 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (beveik toks pat kaip ir praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 165,3 mlrd. eurų (palyginti su 143,1 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių atsargos, laikomos pinigų politikos tikslais (7.1 straipsnis turto dalyje), 2010 m. sausio 29 d. pasibaigusią savaitę padidėjo 1,5 mlrd. eurų – iki 33,5 mlrd. eurų.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 24,7 mlrd. eurų – iki 219,5 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 266 919 1
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 193 793 −1 345
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 62 848 25
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 130 945 −1 370
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 28 273 461
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 18 092 697
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 18 092 697
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 726 311 5 391
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 64 044 5 414
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 662 159 −30
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 88 5
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 20 1
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 26 705 −1 763
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 331 188 2 341
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 33 532 1 478
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 297 656 863
8 Valdžios skola eurais 36 171 0
9 Kitas turtas 250 202 1 530
Visas turtas 1 877 655 7 313
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 783 544 192
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 384 802 −2 492
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 219 534 −24 687
2.2 Indėlių galimybė 165 261 22 188
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 7 7
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 442 149
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 143 563 10 563
5.1 Valdžiai 135 231 10 785
5.2 Kiti įsipareigojimai 8 332 −222
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 40 245 −771
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 718 −2 249
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 9 395 967
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 9 395 967
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 51 249 0
10 Kiti įsipareigojimai 167 455 953
11 Perkainojimo sąskaitos 220 213 0
12 Kapitalas ir rezervai 74 028 0
Visi įsipareigojimai 1 877 655 7 313

Kontaktai žiniasklaidai