Menu

Rapport finanzjarju konsolidat tal-Eurosistema tad-29 ta’ Jannar 2010

2 ta' Frar 2010

Partiti li m’għandhomx x’jaqsmu mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja

Fil-ġimgħa li ntemmet fid-29 ta’ Jannar 2010, iż-żieda ta’ EUR 1 miljun f’deheb u ammonti riċevibbli f’deheb (il-partita nru. 1 tal-attiv) irriflettiet ix-xiri ta’ deheb li għamel bank ċentrali tal-Eurosistema.

Il-pożizzjoni netta tal-Eurosistema f’munita barranija (il-partiti nru. 2 u 3 tal-attiv minbarra l-partiti nru. 7, 8 u 9 tal-passiv) żdiedet b’EUR 0.4 biljun għal EUR 158.7 biljun minħabba t-transazzjonijiet tal-klijenti u tal-portafoll u transazzjoni għall-provvediment ta’ likwidità f’dollari Amerikani.

Transazzjonijiet straordinarji
Data tal-valur Tip ta’ transazzjoni Ammont li mmatura Ammont ġdid
27 ta’ Jannar 2010 Swap f’kambju barrani EUR/CHF ta’ 7 ijiem għall-provvediment ta’ likwidità fi franki Svizzeri CHF 823.7 miljun CHF 817.7 miljun
28 ta’ Jannar 2010 Transazzjoni rriversjata ta’ 7 ijiem għall-provvediment ta’ likwidità f’dollari Amerikani USD 75 miljun -

It-transazzjonijiet għall-provvediment ta’ likwidità tmexxew mill-Eurosistema għal dak li għandu x’jaqsam mal-arranġamenti dwar il-muniti, reciproċi u temporanji (linji swap), li l-Bank Ċentrali Ewropew għandu mas-Swiss National Bank u mal-Federal Reserve System. L-operazzjonijiet swap f’kambju barrani EUR/CHF ma kellhom ebda effett fuq il-pożizzjoni netta tal-Eurosistema f’munita barranija. Kif tħabbar fit-18 u fis-27 ta’ Jannar 2010 rispettivament, l-operazzjonijiet għall-provvediment ta’ likwidità fi franki Svizzeri u f’dollari Amerikani mhux se jibqgħu jsiru wara l-31 ta’ Jannar 2010.

L-investimenti tal-Eurosistema ta’ titoli, minbarra dawk miżmuma għal għanijiet tal-politika monetarja (il-partita nru. 7.2 tal-attiv), żdiedu b’EUR 0.9 biljun għal EUR 297.7 biljun. Il-karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni (il-partita nru. 1 tal-passiv) żdiedu b’EUR 0.2 biljun għal EUR 783.5 biljun. L-obbligazzjonijiet lejn l-amministrazzjoni pubblika (il-partita nru. 5.1 tal-passiv) żdiedu b’EUR 10.8 biljun għal EUR 135.2 biljun.

Partiti li għandhom x’jaqsmu mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja

Is-self nett tal-Eurosistema lill-istituzzjonijiet ta’ kreditu (il-partita nru. 5 tal-attiv minbarra l-partiti nru. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 u 4 tal-passiv) naqas b’EUR 16.8 biljun għal EUR 561 biljun. Nhar l-Erbgħa, 27 ta’ Jannar 2010, immaturat operazzjoni ewlenija ta’ rifinanzjament ta’ EUR  58 biljun u ġiet regolata waħda ġdida ta’ EUR 63.4 biljun. Nhar il-Ħamis, 28 ta’ Jannar 2010, immaturat operazzjoni ta’ rifinanzjament fuq żmien itwal ta’ EUR 3.3 biljun u ġiet regolata waħda ġdida ta’ EUR 3.3 biljun.

Ir-rikors għall- faċilità tas-self marġinali (il-partita nru. 5.5 tal-attiv) kien ta’ EUR 0.1 biljun (bejn wieħed u ieħor l-istess bħal fil-ġimgħa ta’ qabel), waqt li r-rikors għall- faċilità tad-depożitu (il-partita nru. 2.2 tal-passiv) kien ta’ EUR 165.3 biljun (meta mqabbel ma’ EUR 143.1 biljun fil-ġimgħa ta’ qabel).

L-investimenti tal-Eurosistema ta’ titoli miżmuma għal għanijiet tal-politika monetarja (il-partita nru. 7.1 tal-attiv) żdiedu b’EUR 1.5 biljun għal EUR 33.5 biljun fil-ġimgħa li ntemmet fid-29 ta’ Jannar 2010.

Kontijiet kurrenti tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro

Minħabba t-transazzjonijiet kollha, il-pożizzjoni tal- kontijiet kurrenti li l-istituzzjonijiet ta’ kreditu għandhom mal-Eurosistema (il-partita nru. 2.1 tal-passiv) naqset b’EUR 24.7 biljun għal EUR 219.5 biljun.

Attiv (EUR miljuni) Bilanċ Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel imħabba t-transazzjonijiet
Hu possibbli li t-totali ma jikkorrispondux mas-somma tal-komponenti varji mħabba li s-somma ġiet miżjuda jew imnaqqsa sa l-eqreb numru sħiħ
1 Deheb u krediti f’deheb 266,919 1
2 Drittijiet fuq persuni mhux residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’munita barranija 193,793 −1,345
2.1 Ammonti riċevibbli mill-FMI 62,848 25
2.2 Bilanċi mal-banek u titoli ta’ investiment
Self barrani u assi oħra barranin
130,945 −1,370
3 Drittijiet fuq residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’munita barranija 28,273 461
4 Drittijiet fuq persuni mhux residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro 18,092 697
4.1 Bilanċi mal-banek, titoli ta’ investiment u self 18,092 697
4.2 Talbiet li jirrżultaw mill-faċilità ta’ kreditu taħt l-ERM II 0 0
5 Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu fiż-żona ta’ l-euro, relatat ma’ l-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro 726,311 5,391
5.1 Operazzjonijiet ewlenin ta’ ri-finanzjament 64,044 5,414
5.2 Operazzjonijiet ta’ ri-finanzjament għal żmien itwal 662,159 −30
5.3 Operazzjonijiet temporanji ta’ fine-tuning 0 0
5.4 Reverse operations ta’ tip strutturali 0 0
5.5 Faċilità ta’ self marġinali 88 5
5.6 Krediti relatati ma’ sejħiet għal ħlas jew ġbid marġinali 20 1
6 Drittijiet oħra fuq istituzzjonijiet ta’ kreditu fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro 26,705 −1,763
7 Titoli ta’ sigurtà ta’ residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro 331,188 2,341
7.1 Titoli miżmuma għal għanijiet tal-politika monetarja 33,532 1,478
7.2 Titoli oħra 297,656 863
8 Dejn ġenerali ta’ l-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro 36,171 0
9 Assi oħra 250,202 1,530
Assi Totali 1,877,655 7,313
Passiv (EUR miljuni) Bilanċ Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel imħabba t-transazzjonijiet
Hu possibbli li t-totali ma jikkorrispondux mas-somma tal-komponenti varji mħabba li s-somma ġiet miżjuda jew imnaqqsa sa l-eqreb numru sħiħ
1 Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni 783,544 192
2 Obbligazzjonijiet lejn istituzzjonijiet ta’ kreditu fiż-żona ta’ l-euro relatati ma l-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro 384,802 −2,492
2.1 Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riservi minimi) 219,534 −24,687
2.2 Faċilità ta’ depożitu 165,261 22,188
2.3 Depożiti fissi 0 0
2.4 Operazzjonijiet temporanji ta’ fine-tuning 0 0
2.5 Depożiti relatati ma’ sejħiet għal-ħlas jew ġbid marġinali 7 7
3 Obbligazzjonijiet oħra lejn istituzzjonijiet ta’ kreditu fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro 442 149
4 Ċertifikati ta’ dejn maħruġa 0 0
5 Obbligazzjonijiet lejn residenti oħra fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro 143,563 10,563
5.1 L-amministrazzjoni pubblika 135,231 10,785
5.2 Obbligazzjonijiet oħra 8,332 −222
6 Obbligazzjonijiet lil persuni mhux residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro 40,245 −771
7 Obbligazzjonijiet lejn residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’munita barranija 2,718 −2,249
8 Obbligazzjonijiet lejn persuni mhux residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro 9,395 967
8.1 Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra 9,395 967
8.2 Obbligazzjonijiet ġejjin mill-faċilità ta’ kreditu taħt l-ERM II 0 0
9 Il-kontroparti ta’ drittijiet ta’ ġbid speċjali allokati mill-FMI 51,249 0
10 Passiv ieħor 167,455 953
11 Kont tar-rivalutazzjoni 220,213 0
12 Kapitali u riżervi 74,028 0
Total tal-passiv 1,877,655 7,313

Kuntatti midja