Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 29.1.2010

2.2.2010

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 29.1.2010 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä kasvoi 1 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin ostettua kultaa.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,4 miljardilla eurolla 158,7 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisen likviditeettiä lisäävän operaation vaikutuksesta.

Poikkeukselliset operaatiot
Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
27.1.2010 Sveitsin frangin määräinen likviditeettiä lisäävä EUR/CHF-valuuttaswap (7 päivää) 823,7 miljoonaa Sveitsin frangia 817,7 miljoonaa Sveitsin frangia
28.1.2010 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 75 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria -

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät Euroopan keskuspankin tilapäisiin valuutanvaihtojärjestelyihin (swapjärjestelyihin) Sveitsin ja Yhdysvaltain keskuspankkien kanssa (EUR/CHF-valuuttaswap-operaatioilla ei ollut vaikutusta eurojärjestelmän nettovaluuttapositioon). Kuten 18.1. ja 27.1.2010 ilmoitettiin, näitä Sveitsin frangin ja Yhdysvaltain dollarin määräisiä likviditeettiä lisääviä operaatioita ei 31.1.2010 jälkeen enää toteuteta.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 0,9 miljardilla eurolla 297,7 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 0,2 miljardilla eurolla 783,5 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 10,8 miljardilla eurolla 135,2 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 16,8 miljardilla eurolla 561 miljardiin euroon. Keskiviikkona 27.1.2010 erääntyi 58 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 63,4 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Torstaina 28.1.2010 erääntyi 3,3 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden 3,3 miljardin euron pitempiaikaisen rahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,1 miljardia euroa (lähes sama kuin edellisellä viikolla) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 165,3 miljardia euroa (edellisellä viikolla 143,1 miljardia euroa).

Perjantaina 29.1.2010 päättyneellä viikolla eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 1,5 miljardilla eurolla 33,5 miljardiin euroon.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 24,7 miljardilla eurolla 219,5 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 266 919 1
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 193 793 −1 345
2.1 Saamiset IMF:ltä 62 848 25
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 130 945 −1 370
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 28 273 461
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 18 092 697
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 18 092 697
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 726 311 5 391
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 64 044 5 414
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 662 159 −30
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 88 5
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 20 1
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 26 705 −1 763
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 331 188 2 341
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 33 532 1 478
7.2 Muut arvopaperit 297 656 863
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 36 171 0
9 Muut saamiset 250 202 1 530
Vastaavaa yhteensä 1 877 655 7 313
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 783 544 192
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 384 802 −2 492
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 219 534 −24 687
2.2 Talletusmahdollisuus 165 261 22 188
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 7 7
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 442 149
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 143 563 10 563
5.1 Julkisyhteisöt 135 231 10 785
5.2 Muut 8 332 −222
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 40 245 −771
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 2 718 −2 249
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 9 395 967
8.1 Talletukset ja muut velat 9 395 967
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 51 249 0
10 Muut velat 167 455 953
11 Arvonmuutostilit 220 213 0
12 Pääoma ja rahastot 74 028 0
Vastattavaa yhteensä 1 877 655 7 313

Yhteyshenkilöt