Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 29. jaanuar 2010

2. veebruar 2010

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

29. jaanuaril 2010 lõppenud nädalal kasvas kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 1 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullaost.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide tulemusel 0,4 miljardi euro võrra 158,7 miljardi euroni.

Erakorralised tehingud
Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
27. jaanuar 2010 Šveitsi frankides likviidsust lisav valuutavahetustehing (EUR/CHF) tähtajaga 7 päeva 823,7 miljonit Šveitsi franki 817,7 miljonit Šveitsi franki
28. jaanuar 2010 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 75 miljonit USA dollarit -

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutiste vastastikuste valuutakokkulepetega ( swap-tehingud), mille Euroopa Keskpank on sõlminud Šveitsi keskpanga ja USA Föderaalreservi Süsteemiga. Euro ja Šveitsi frangi vahel teostatud valuutavahetustehingud ei mõjutanud eurosüsteemi netopositsiooni välisvääringus. Nagu 18. jaanuaril ja 27. jaanuaril 2010 teatati, ei teostata Šveitsi frankides ja USA dollarites likviidsust lisavaid operatsioone enam pärast 31. jaanuari 2010.

Eurosüsteemi muude väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 0,9 miljardi euro võrra 297,7 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 0,2 miljardi euro võrra 783,5 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 10,8 miljardi euro võrra 135,2 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 16,8 miljardi euro võrra 561 miljardi euroni. Kolmapäeval, 27. jaanuaril 2010 möödus 58 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 63,4 miljardit eurot. Neljapäeval, 28. jaanuaril 2010 möödus 3,3 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 3,3 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 165,3 miljardi euro ulatuses (võrreldes 143,1 miljardi euroga eelmisel nädalal).

29. jaanuaril 2010 lõppenud nädalal kasvas eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht 1,5 miljardi euro võrra 33,5 miljardi euroni.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 24,7 miljardi euro võrra 219,5 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 266 919 1
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 193 793 −1 345
2.1 Nõuded RVFle 62 848 25
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 130 945 −1 370
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 28 273 461
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 18 092 697
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 18 092 697
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 726 311 5 391
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 64 044 5 414
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 662 159 −30
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 88 5
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 20 1
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 26 705 −1 763
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 331 188 2 341
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 33 532 1 478
7.2 Muud väärtpaberid 297 656 863
8 Valitsussektori võlg eurodes 36 171 0
9 Muud varad 250 202 1 530
Varad kokku 1 877 655 7 313
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 783 544 192
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 384 802 −2 492
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 219 534 −24 687
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 165 261 22 188
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 7 7
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 442 149
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 143 563 10 563
5.1 Valitsussektor 135 231 10 785
5.2 Muud kohustused 8 332 −222
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 40 245 −771
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 2 718 −2 249
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 9 395 967
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 9 395 967
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 51 249 0
10 Muud kohustused 167 455 953
11 Ümberhindluskontod 220 213 0
12 Kapital ja reservid 74 028 0
Kohustused kokku 1 877 655 7 313

Kontaktandmed