Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 25 decembrie 2009

29 decembrie 2009

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 25 decembrie 2009, poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) a rămas nemodificată.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o diminuare de 1,7 miliarde EUR, până la 159,4 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în USD.

Operaţiuni extraordinare
Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
23 decembrie 2009 operaţiune de swap valutar EUR/CHF de furnizare de lichiditate în franci elveţieni, cu scadenţa la 7 zile 3,3 miliarde CHF
23 decembrie 2009 operaţiune de swap valutar EUR/CHF de furnizare de lichiditate în franci elveţieni, cu scadenţa la 14 zile - 2,7 miliarde CHF
23 decembrie 2009 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în USD, cu scadenţa la 6 zile 7,6 miliarde USD -
23 decembrie 2009 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în USD, cu scadenţa la 15 zile - 5,5 miliarde USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordurilor valutare reciproce pe o perioadă determinată (linii de swap), pe care Banca Centrală Europeană le-a încheiat cu Banca Naţională a Elveţiei şi cu Rezervele Federale ale SUA. Operaţiunea de swap valutar EUR/CHF nu a afectat în niciun fel poziţia netă în valută a Eurosistemului.

Deţinerile Eurosistemului de alte titluri decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active) s-au diminuat cu 0,5 miliarde EUR, până la 301 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au înregistrat o creştere de 9,7 miliarde EUR, până la 807,2 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) au sporit cu 21,1 miliarde EUR, până la 125,7 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a consemnat o reducere de 22 de miliarde EUR, până la 564,5 miliarde EUR. Miercuri, 23 decembrie 2009, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 52,9 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 58,6 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la un nivel apropiat de zero (nivel relativ similar celui de săptămâna precedentă), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 164,1 miliarde EUR (faţă de nivelul de 136,5 miliarde EUR consemnat săptămâna anterioară).

În săptămâna încheiată la 25 decembrie 2009, deţinerile Eurosistemului de titluri deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) s-au majorat cu 0,8 miliarde EUR, până la 28,5 miliarde EUR.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 48,2 miliarde EUR, până la 204,6 miliarde EUR.

Diverse

În ceea ce priveşte situaţia financiară săptămânală consolidată la nivelul Eurosistemului din data de 18 decembrie 2009 (publicată la 22 decembrie 2009), trebuie notat faptul că la creanţe asupra FMI (poziţia 2.1 din active) ar fi trebuit evidenţiat un sold de 61 634 de milioane EUR, în loc de 62 257 de milioane EUR, iar la angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro (poziţia 6 din pasive) ar fi trebuit să se consemneze valoarea de 46 768 de milioane EUR, în loc de 47 391 de milioane EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 238 147 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 191 909 438
2.1 Creanţe asupra FMI 61 354 −279
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 130 554 717
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 31 708 −1 551
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 15 696 −37
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 15 696 −37
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 728 584 5 649
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 59 221 5 647
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 669 296 8
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 40 −6
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 27 −1
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 25 765 1 012
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 329 546 325
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 28 504 826
7.2 Alte titluri 301 042 −501
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 36 188 5
9 Alte active 254 921 4 894
Total active 1 852 463 10 734
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 807 191 9 689
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 368 683 −20 628
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 204 594 −48 231
2.2 Facilitatea de depozit 164 088 27 611
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 1 −9
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 330 38
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 133 760 20 464
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 125 693 21 122
5.2 Alte angajamente 8 067 −658
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 46 459 −310
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 3 703 393
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 9 567 223
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 9 567 223
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 50 906 0
10 Alte pasive 166 647 866
11 Conturi de reevaluare 192 254 0
12 Capital şi rezerve 72 964 1
Total pasive 1 852 463 10 734
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media