Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2009 m. gruodžio 25 d.

2009 m. gruodžio 29 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2009 m. gruodžio 25 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,7 mlrd. eurų – iki 159,4 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo sandorių JAV doleriais.

Ypatingieji sandoriai
Atsiskaitymo data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2009 m. gruodžio 23 d. 7 dienų likvidumo didinimo Šveicarijos frankais eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacija 3,3 mlrd. CHF
2009 m. gruodžio 23 d. 14 dienų likvidumo didinimo Šveicarijos frankais eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacija 2,7 mlrd. CHF
2009 m. gruodžio 23 d. 6 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 7,6 mlrd. USD
2009 m. gruodžio 23 d. 15 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 5,5 mlrd. USD

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Šveicarijos nacionalinio banko bei Federalinių rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija). Eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacija neturėjo įtakos Eurosistemos grynajai pozicijai užsienio valiuta.

Eurosistemos vertybinių popierių atsargos, išskyrus vertybinių popierių atsargas, laikomas pinigų politikos tikslais (7.2 straipsnis turto dalyje), sumažėjo 0,5 mlrd. eurų – iki 301 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 9,7 mlrd. eurų – iki 807,2 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 21,1 mlrd. eurų – iki 125,7 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 22 mlrd. eurų – iki 564,5 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2009 m. gruodžio 23 d., baigėsi 52,9 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 58,6 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (beveik kaip ir praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 164,1 mlrd. eurų (palyginti su 136,5 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių atsargos, laikomos pinigų politikos tikslais (7.1 straipsnis turto dalyje), 2009 m. gruodžio 25 d. pasibaigusią savaitę padidėjo 0,8 mlrd. eurų – iki 28,5 mlrd. eurų.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 48,2 mlrd. eurų – iki 204,6 mlrd. eurų.

Kiti klausimai

Reikėtų pažymėti, kad 2009 m. gruodžio 18 d. Eurosistemos konsoliduotoje savaitinėje finansinėje ataskaitoje (paskelbtoje 2009 m. gruodžio 22 d.) iš TVF gautinų lėšų likutis (2.1 straipsnis turto dalyje) turėjo būti 61 634 mln. eurų, o ne 62 257 mln. eurų, o įsipareigojimų ne euro zonos rezidentams eurais likutis (6 straipsnis įsipareigojimų dalyje) turėjo būti 46 768 mln. eurų, o ne 47 391 mln. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 238 147 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 191 909 438
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 61 354 −279
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 130 554 717
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 31 708 −1 551
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 15 696 −37
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 15 696 −37
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 728 584 5 649
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 59 221 5 647
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 669 296 8
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 40 −6
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 27 −1
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 25 765 1 012
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 329 546 325
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 28 504 826
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 301 042 −501
8 Valdžios skola eurais 36 188 5
9 Kitas turtas 254 921 4 894
Visas turtas 1 852 463 10 734
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 807 191 9 689
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 368 683 −20 628
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 204 594 −48 231
2.2 Indėlių galimybė 164 088 27 611
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 −9
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 330 38
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 133 760 20 464
5.1 Valdžiai 125 693 21 122
5.2 Kiti įsipareigojimai 8 067 −658
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 46 459 −310
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 3 703 393
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 9 567 223
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 9 567 223
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 50 906 0
10 Kiti įsipareigojimai 166 647 866
11 Perkainojimo sąskaitos 192 254 0
12 Kapitalas ir rezervai 72 964 1
Visi įsipareigojimai 1 852 463 10 734
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai