Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 25. prosinci 2009

29. prosince 2009

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 25. prosince 2009 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a transakcí na poskytnutí likvidity v amerických dolarech snížil o 1,7 mld. EUR na 159,4 mld. EUR.

Mimořádné transakce
Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
23. prosince 2009 měnová swapová transakce v eurech a švýcarských francích na poskytnutí likvidity ve švýcarských francích se splatností 7 dní 3,3 mld. CHF
23. prosince 2009 měnová swapová transakce v eurech a švýcarských francích na poskytnutí likvidity ve švýcarských francích se splatností 14 dní - 2,7 mld. CHF
23. prosince 2009 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 6 dní 7,6 mld. USD -
23. prosince 2009 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 15 dní - 5,5 mld. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnými vzájemnými měnovými dohodami (swapovými linkami), které Evropská centrální banka uzavřela se Švýcarskou národní bankou a s Federálním rezervním systémem. Měnová swapová transakce v eurech a švýcarských francích neměla žádný vliv na čistý objem devizových aktiv Eurosystému.

Objem cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 0,5 mld. EUR na 301 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 9,7 mld. EUR na 807,2 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 21,1 mld. EUR na 125,7 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesla o 22 mld. EUR na 564,5 mld. EUR. Ve středu 23. prosince 2009 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 52,9 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 58,6 mld. EUR.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (během předchozího týdne byl objem zhruba stejný), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 164,1 mld. EUR (oproti 136,5 mld. EUR během předchozího týdne).

V týdnu končícím 25. prosince 2009 vzrostl objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) o 0,8 mld. EUR na 28,5 mld. EUR.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 48,2 mld. EUR na 204,6 mld. EUR.

Ostatní

Pokud jde o konsolidovanou rozvahu Eurosystému k 18. prosinci 2009 (zveřejněnou 22. prosince 2009), je třeba poznamenat, že pohledávky vůči Mezinárodnímu měnovému fondu (položka 2.1 na straně aktiv) měly vykazovat objem 61 634 mil. EUR namísto 62 257 mil. EUR a že závazky k nerezidentům eurozóny v eurech (položka 6 na straně pasiv) měly vykazovat hodnotu 46 768 mil. EUR namísto 47 391 mil. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 238 147 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 191 909 438
2.1 Pohledávky za MMF 61 354 −279
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 130 554 717
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 31 708 −1 551
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 15 696 −37
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 15 696 −37
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 728 584 5 649
5.1 Hlavní refinanční operace 59 221 5 647
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 669 296 8
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 40 −6
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 27 −1
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 25 765 1 012
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 329 546 325
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 28 504 826
7.2 Ostatní cenné papíry 301 042 −501
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 36 188 5
9 Ostatní aktiva 254 921 4 894
Aktiva celkem 1 852 463 10 734
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 807 191 9 689
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 368 683 −20 628
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 204 594 −48 231
2.2 Vkladová facilita 164 088 27 611
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 1 −9
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 330 38
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 133 760 20 464
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 125 693 21 122
5.2 Ostatní závazky 8 067 −658
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 46 459 −310
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 3 703 393
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 9 567 223
8.1 Vklady a ostatní závazky 9 567 223
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 50 906 0
10 Ostatní pasiva 166 647 866
11 Účty přecenění 192 254 0
12 Kapitál a rezervní fondy 72 964 1
Pasiva celkem 1 852 463 10 734
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média